„Vreau să fiu mai aproape de tine”

Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. – Exodul 25:8

Cu toţii ne dorim să avem dragoste în viaţa noastră. Când iubim, întotdeauna ne dorim să fim în compania celui care ne iubeşte. Prin urmare, aş vrea să îţi fac cunoştinţă cu Cineva. Numele Lui este împăratul Iubitor, în Exodul 25:8, El – Dumnezeu – îşi exprimă dorinţa fierbinte atunci când îi spune poporului Său că doreşte să fie mai aproape de el. Prezenţa Lui în locaşul sfânt din pustia Sinai dorea să le reamintească israeliţilor faptul că Dumnezeul care îi eliberase din mâna malefică a faraonului încă era cu ei. El era acolo pentru a-i proteja de oricine ar fi vrut să le facă rău. Locaşul sfânt trebuia să le mai reamintească de faptul că Dumnezeu Se apropiase de ei pentru a-i salva de propriile lor fapte păcătoase.

Dumnezeu condusese poporul Israel în pustie pentru a fi curăţat, purificat şi rafinat. El dorea ca israeliţii să dobândească un caracter frumos datorită relaţiei lor cu El. Tocmai de aceea le-a cerut să îi înalţe un locaş sfânt, pentru ca El să locuiască în mijlocul lor în pustie. În sanctuar, oamenii se puteau închina şi se puteau ruga lui Dumnezeu. Odată cu acest sanctuar a fost instituit şi un sistem de obiceiuri sfinte şi ceremonii de închinare, tocmai pentru ca poporul să îşi înţeleagă nevoia de Dumnezeu, să fie curăţit şi apoi să reprezinte frumuseţea Lui înaintea naţiunilor înconjurătoare şi a întregului univers. Sanctuarul trebuia să îi reamintească poporului în mod special de nevoia de curăţare de păcat, deoarece împăratul Iubitor, în a cărui prezenţă israeliţii trebuiau să stea, este un Dumnezeu sfânt.

Dumnezeu dorea să fie în prezenţa celor pe care îi iubea. El le-a spus israeliţilor: „În timp ce vă curăţ, Eu vreau să fiu cu voi. Îmi doresc ca voi să fiţi cu Mine deoarece vă iubesc.” Când Dumnezeu a spus că vrea să locuiască cu poporul Lui, aceasta însemna că El dorea să fie în mod continuu în mijlocul oamenilor şi să petreacă timp cu ei.

La fel ca şi cu Israelul din vechime, Dumnezeu şi astăzi îşi doreşte să fie cu poporul Său. Într-o zi, foarte curând, El îşi va înălţa sanctuarul, tronul Său, pe pământul refăcut şi va locui împreună cu toţi cei răscumpăraţi. Doreşte ca noi să fim acolo cu El.

Dar, înainte de a putea locui pe pământul înnoit, noi trebuie să îl invităm pe împăratul Iubitor să locuiască în inima noastră. El doreşte să locuiască acolo permanent. Prin sanctuar, Dumnezeu ne spune: „Vreau să fiu mai aproape de tine.”


Fabienne Maslet

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO