Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru. – Romani 6:23

Mulţimea se aduna în vestibul. Un entuziasm de neimaginat umplea văzduhul în timp ce participanţii la concert au ocupat rapid scaunele din sală. Luminile s-au stins şi prestigiosul dirijor şi-a ridicat bagheta. Peste sală s-a lăsat liniştea. Imediat după aceea s-au auzit glasurile pricepute şi melodioase ale artiştilor. Interpretarea lor a fost de excepţie. Inima mea a tresăltat la auzul corului mixt care ne-a încântat cu Mesia lui Handel.

Un vecin binevoitor ne sunase şi ne anunţase că cumpărase bilete la concert pentru mine şi soţul meu, ca dar pentru acel final de an. Vă puteţi imagina cu câtă nerăbdare am aşteptat seara în care era programat concertul. Într-un final a venit şi seara mult aşteptată şi nimeni nu a fost dezamăgit – cu excepţia gazdei noastre.

Alte persoane invitate, pentru care vecinul nostru cumpărase bilete, nu s-au prezentat la concert. Au pierdut o ocazie uimitoare.

Pe drum spre casă, meditam la ce au pierdut absenţii. Atunci mi-am dat seama că la fel am răspuns unii dintre noi invitaţiei lui Isus de a veni la El pentru mântuire. Fiul lui Dumnezeu ne îndeamnă: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre” (Matei 11:28,29).

O, ce dar minunat ne oferă Isus! El a plătit deja preţul şi a făcut toate pregătirile necesare. Tot ce trebuie să facem este să acceptăm darul Său plin de har şi iubire.

Dar nenumărate suflete preţioase, care spun că îşi doresc ceea ce le oferă Isus, Îi vor întoarce spatele, alegând mai degrabă atracţiile acestei lumi decât să Îi aleagă pe El pentru veşnicie. Cu toţii vor avea ocazia să audă despre viaţa Mântuitorului, despre moartea plină de jertfire pe cruce pentru păcatele noastre şi despre învierea minunată din mormântul rece şi întunecos. Cu toţii sunt invitaţi să afle despre lucrarea Sa din ceruri pentru sfinţii preţioşi care Îi cer un „bilet” pentru a doua Sa venire şi pentru o călătorie către casa noastră cerească.

Invită-i pe toţi cei pe care îi cunoşti la concertul original şi adevărat, al celei de-a doua veniri a lui Mesia, Isus Hristos. Să nu pierdem acest eveniment, căci va fi pe placul nostru al tuturor!


Cathy Shannon

Urmărește devoționalul video, precum și alte resurse creștine, pe youtube.com/resurse

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO