Când m-am pogorât în casa olarului, iată că el lucra pe roată. Ieremia 18:3

Am admirat multe vase din lut lucrate manual. Ele mă duc cu gândul la ilustraţia biblică în care noi suntem asemănate cu lutul umed, lipsit de formă, iar Hristos, cu olarul perseverent.

La fel ca Israelul din vechime, şi noi avem nevoie să ne supunem permanent mâinilor Olarului divin! Ţinta lui Hristos este să dea formă caracterului nostru şi de aceea ne apasă, ne netezeşte şi ne finisează. Procesul acesta ne produce de multe ori o durere pe care nu suntem întotdeauna capabile s-o înţelegem. Cu toate acestea, Isus continuă să ne dea formă potrivit cu planul şi scopul pe care le-a stabilit pentru viaţa noastră. El ne imprimă caracterul Său, făcându-ne nişte vase de cinste, care să-I aducă slavă şi laudă.

Ai urmărit vreodată un olar lucrând? Aidoma unui sculptor pasionat, olarul se dedică neobosit şi perseverent obiectului pe care îl modelează. Aşază lutul pe roată şi îl lucrează cu mâinile. Dacă nu l-ar atinge cu mâinile, lutul ar rămâne doar o bucată de argilă fără formă. Însă Creatorul nostru iubitor ne dă nu doar formă, ci şi viaţă. El ne transformă în vase vii prin dragostea şi grija Sa. Şi ne aduce la părtăşia cu El, iar, dacă ne supunem procesului modelării, îi suntem plăcute.

De asemenea, spre deosebire de olar, care modelează o bucată de lut într-un timp scurt, Olarul divin ne modelează pe tot parcursul vieţii. Câtă perseverenţă! Noi ne împărtăşim din viaţa Sa prin studiul zilnic al Cuvântului Său. Prin rugăciune regulată, conştientizăm cât de dependente suntem de El în toate privinţele. Pentru că, fără El, nu putem face absolut nimic (loan 15:5).

Ar trebui să ne bucure faptul că Olarul divin nu renunţă la noi niciodată, nici chiar atunci când nu-L lăsăm să ne modeleze atât de repede cum Şi-ar dori. Iar atunci când lutul uman – inimile noastre – se întăreşte, El îşi continuă lucrarea cu răbdare, refăcând şi înmuindu-l cu untdelemnul iertării şi harului. Nu privi la tine astăzi! Tu eşti un vas de lut încă în lucru! Priveşte mai degrabă la Dumnezeu, la Olarul perseverent şi perfect. Când ne supunem Lui, El ne iartă păcatele trecute şi Se reapucă să ne modeleze. În mâinile Sale, devenim vase vii pentru slava şi cinstea Sa.

Maria Raimunda Lopes Costa

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO