Îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. – Matei 16:19

Ti-ai pierdut vreodată cheile? Dacă da, ştii ce senzaţie de frustrare şi neplăcere creează această situaţie. Cheile sunt importante pentru că ne asigură accesul în case, maşini şi birouri. Chiar dacă suntem proprietarul de drept sau avem automat accesul, fără chei nu avem ce ne trebuie.

În acelaşi fel, Dumnezeu ne dă chei spirituale – cheile împărăţiei – pe care nu vrem să le pierdem, întrucât ne fac accesibilă prezenţa profundă a lui Dumnezeu. Să ne uităm pe scurt la cele şapte chei de acest gen, prima fiind cheia închinării. Ne închinăm lui Dumnezeu pentru ceea ce este El, nu pentru ce ar putea face El pentru noi. Totuşi deseori Dumnezeu a răspuns cu vindecare şi cu reuşite la închinarea plină de căinţă a lui Israel.

A doua cheie a împărăţiei este rugăciunea. În rugăciune, noi ne deschidem inima în faţa lui Dumnezeu, iar El ne onorează credinţa prin punerea la dispoziţia noastră a resurselor cerului. Prin intermediul unui înger, rugăciunile înălţate de membrii bisericii primare au deschis uşile închisorii în faţa întemniţatului Petru.

A treia cheie a împărăţiei este lauda. Pentru că Dumnezeu sălăşluieşte în laudele înălţate de copiii Săi, această cheie invită prezenţa lui Dumnezeu în viaţa noastră. Lauda este limbajul recunoştinţei. Pavel şi Sila s-au folosit de ambele chei, atât a rugăciunii, cât şi a laudei, când s-au aflat într-o temniţă din care Dumnezeu i-a scos.

A patra cheie a împărăţiei este studierea şi cunoaşterea Cuvântului lui Dumnezeu. Această cheie risipeşte întunericul şi măreşte credinţa. Face posibilă biruinţa în Hristos, astfel încât să putem rezista ispitei şi înşelării. Isus a folosit Cuvântul lui Dumnezeu împotriva lui Satana atunci când S-a aflat în pustie.

Următoarele două chei ale împărăţiei care ne deschid cămările cu bogăţii ale cerului sunt cheia slujirii şi a părtăşiei creştine. Dorca, sau Tabita, îi ajuta pe săraci, iar Petru a înviat-o. Cheia slujirii deschide uşa sprijinului şi a încurajării celor care sunt în nevoie. Părtăşia care se creează astfel îi ajută pe cei în nevoie să înţeleagă mai bine ce fel de dragoste simte Dumnezeu pentru ei. Astfel, ajunge în mâna lor cea de-a şaptea cheie: mărturia personală. Mărturia personală face publică puterea lui Dumnezeu. Biblia ne spune că noi îl putem învinge pe vrăjmaş prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei noastre.

Tu ce cheie a împărăţiei vei folosi astăzi?

Tamara Brown

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO