Căci noi suntem impreună-lucrători cu Dumnezeu. (1 Corinteni 2:9)

Se apropia seria de prezentări Speranţă la orizont. Am mers la tânăra mea vecină, studentă la stomatologie. I-am recomandat să urmărească Speranţa TV. Cu ani în urmă, mai participase la nişte seminare pentru tineret şi fusese impresionată. Seară de seară, la biserică, mă bucuram că vin mulţi musafiri, iar prelegerile erau foarte captivante.

Într-o seară, un elev care fusese prezent mi-a dăruit cartea Cel mai bogat om din peşteră, pentru că el avea mai multe. M-am bucurat mult. N-o citisem şi eram foarte curioasă. Până s-a terminat Speranţă la orizont, am reuşit să citesc şi eu cartea. M-am dus la vecina respectivă să i-o dau şi ei. Am rostit repede: „Nu ştiu dacă ai urmărit prezentările, dar ţi-am adus cartea.” Cu uimire, am aflat că le urmărise pe toate, că mai căutase şi alte materiale prezentate de acelaşi vorbitor şi că, acum, cartea era binevenită. Cu toate că mă rugasem pentru ea, nu-mi venea să cred cum Duhul lui Dumnezeu lucrase atât de uimitor la inima ei. M-am umplut de bucurie şi recunoştinţă la adresa lui Dumnezeu.

„În faţa lui Dumnezeu nu este nimic mai de preţ decât slujitorii Săi, care merg în locurile pustii ale pământului să semene sămânţa adevărului, privind în viitor la seceriş. Nimeni altul, ci numai Hristos poate să măsoare grija slujitorilor Săi atunci când caută ce este pierdut. El le dă din Spiritul Său şi, prin străduinţele lor, suflete sunt călăuzite să se întoarcă de la păcat la neprihănire” (Ellen G. White, Faptele apostolilor, pp. 369-370).

„Inima adevăratului slujitor al Evangheliei este plină de o arzătoare dorinţă de a salva suflete. Timp şi putere sunt cheltuite, eforturi obositoare nu sunt cruţate, pentru ca şi alţii să audă adevărurile care au adus sufletului său atâta fericire, pace şi bucurie. Duhul lui Hristos este asupra lui. El veghează asupra sufletelor ca unul care trebuie să dea socoteală. Cu ochii aţintiţi la crucea de pe Golgota, privind pe Mântuitorul înălţat pe ea, încre-zându-se în harul Său, crezând că El va fi cu el până la sfârşit, fiind scutul, tăria şi destoinicia lui, el lucrează pentru Dumnezeu” (Ellen G. White, Faptele apostolilor, pp. 370-371).

Câmpul tău de semănat cuprinde în mod deosebit familia, rudele, vecinii şi colegii de muncă. Fii astăzi o semănătoare sârguincioasă! Timpul trece ireversibil. Astăzi este ziua care îţi aparţine. Roagă-te, caută şi fructifică ocazii, fii cu ochii şi inima deschise la nevoile celor din jur, iar Domnul Se va îngriji de seminţele semănate! Udate de Duhul Sfânt, ele vor aduce rod spre slava Lui şi spre bucuria ta veşnică. Îţi doresc credinţă şi curaj!

Aurelia Evghenie, Galaţi, Moldova

Devoționalul pentru femei a fost preluat de pe devotionale.ro.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO