Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi se va măsura. (Luca 6:38 u.p.)

Multă răbdare are Dumnezeu cu noi. Ţi-ai dat seama, iubită cititoare?

Cu greu învăţăm din întâmplările noastre. Oare de ce uităm atât de uşor că noi depindem în totalitate de iubirea şi grija lui Dumnezeu? Cu toate acestea, Tatăl ne înţelege şi ştie că suntem doar o mână de ţărână. Atitudinea tristă pe care am avut-o într-o împrejurare, sper să vă fie de folos în dezvoltarea încrederii în El.

Era o zi de Sabat când pastorul făcea un apel pentru anumite proiecte care erau în plină desfăşurare în localitate şi dorea implicarea şi colaborarea noastră, a membrilor comunităţii. Ne-a explicat cum funcţionează librăria Sola Scriptura şi faptul că anumiţi sponsori s-au retras, iar pentru ca aceasta să poată avea continuitate va fi nevoie de suportul nostru financiar. Noi suntem o comunitate cu membri puţini, unii dintre ei bolnavi, alţii pensionari. Eram îngrijorată şi mă frământa ideea că, deşi suntem puţini, cu diferitele noastre probleme, printre care şi economice, totuşi trebuie să susţinem aceste proiecte. Doar pentru „Sola Scriptura” era nevoie de 10 lei lunar, iar această plată trebuia făcută anticipat – pe luna ianuarie trebuia achitată suma încă de la începutul lunii decembrie – doar că pensia mea ajunge la sfârşitul fiecărei luni. Sabatul următor, m-am hotărât să dau prin credinţă şi am adus suma necesară, spunându-mi: „Cum va vrea Domnul!” În după-amiaza aceea de Sabat, am fost în vizită la o persoană bolnavă, iar la întoarcere, mergând agale spre casă, pe trotuarul umed am găsit o bancnotă de 10 lei, tocmai suma pe care o dădusem în acea dimineaţă pentru proiectul Sola Scriptura.

Ce lecţie am primit din partea Domnului, uitasem de făgăduinţele Scripturii: „Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice lucru aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri” (Efeseni 4:6)

Dacă uităm cuvintele Domnului, uneori El ne reaminteşte de făgăduinţele Sale prin experienţe trăite.

N-ai dori ca această experienţă să fie şi experienţa ta?

„Puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor, şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare” (Maleahi 3:10 u.p.)

Sunt convinsă că nu de fiecare dată voi găsi pe trotuar 10 lei, dar am învăţat încă o dată să am încredere în Dumnezeu, deoarece El cunoaşte îngrijorările mele, şi mai ales ştie şi când am nevoie de „lecţia” Lui.

Andreescu Viorica, Ineu, Banat

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO