Îngerul Domnului tabără in jurul celor ce se tem de El şi-i scapă din primejdie.

(Psalmii 34:7)

Înainte de a porni maşina, spun întotdeauna o rugăciune simplă: „Iubit Isus, Te rog trimite îngerii Tăi în faţa mea, în spatele meu, la stânga, la dreapta şi înăuntrul maşinii ca să mă poarte şi să mă aducă înapoi în siguranţă.” Pentru că Biblia spune: „Domnul te va păzi la plecare şi la venire” (Psalmii 121:8). Puţin ştiam eu că în acea zi urma să am dovada că Dumnezeu întotdeauna ascultă scurtele, dar sincerele noastre rugăciuni.

Anul trecut duceam la şcoală un băieţel de şapte anişori care vine la biserica noastră. Ştiam că Obed este hiperactiv, aşa că i-am făcut loc pe scaunul din spate şi m-am asigurat că şi-a pus centura de siguranţă. Conducând pe autostrada Accra-Tema, am văzut că se întindea după ceva în maşină. Am strigat la el să se liniştească, dar nimic, aşa că am tras pe dreapta, am oprit maşina şi l-am avertizat serios să nu mai facă asta. Sabatul următor, nici n-am ajuns bine la biserică şi mama lui Obed a fugit spre mine să-mi spună: „Mama Ferguson, Obed a văzut îngeri zburând în maşina ta şi a vrut să prindă unul, dar tu l-ai avertizat să stea liniştit.” De-abia atunci mi-am dat seama cât de real este răspunsul la rugăciunile mele.

Uneori, pentru că suntem ignoranţi în ce priveşte slujirea îngerilor, credem că aceştia sunt de prisos. Şi nu-i invităm să răspundă nevoilor noastre.

După ce Isus a fost ispitit în pustie, Biblia spune că au venit îngeri să-I slujească (vezi Matei 4:11). Când Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Său ca să închidă gura leilor şi să nu-i facă niciun rău, dovedindu-i astfel nevinovăţia (vezi Daniel 6:22). Când împăratului Siriei i s-a spus că Elisei descoperea tacticile lor militare împăratului lui Israel, acesta a trimis o mulţime de cai şi care de luptă ca să împresoare Dotanul, unde locuia profetul. A doua zi, când slujitorul acestuia s-a trezit şi a văzut acea mare armată, s-a speriat, dar Elisei L-a rugat pe Dumnezeu să-i deschidă ochii. Şi ce a văzut el? Un munte plin de cai şi care de foc înconjurând locul unde se afla Elisei (vezi 2 împăraţi 6:17). în mod asemănător, atunci când Avraam îmbătrânise şi şi-a trimis servitorul cel mai în vârstă la rudele sale ca să găsească o soţie pentru fiul său Isaac, el s-a rugat, crezând că acelaşi Dumnezeu care făcuse un legământ cu el avea să trimită pe îngerul Său înaintea servitorului ca să-i dea izbândă în călătorie (vezi Geneza 24:7).

Da, îngerii încă le slujesc oamenilor. Trebuie doar să fim sensibili la îndemnurile Duhului Sfânt şi vom aprecia lucrarea lor în slujba noastră, ca fii ai lui Dumnezeu.

ADELAIDE FERGUSON

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO