Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.

(Matei 5:16)

Soţul meu, Blake, este pastor în regiunea de nord-vest a statului New Mexico şi locuim aproape de rezervaţia Navajo, cea mai mare rezervaţie de amerindieni din Statele Unite. Una dintre bisericile pe care le păstoreşte se află la sud de unde locuim noi şi, într-o seară, ne deplasam într-acolo pentru a participa la o întâlnire.

La întoarcere, drumul era învăluit în întuneric dens, pentru că erau foar­ te puţine case sau sate şi uneori nicio sursă de lumină. Eu mă aflam la volan şi ascultam ceva muzică, vorbindu-i lui Lucas, fiul nostru de un an şi jumătate, care dormea în scaunul lui special. Până la urmă, a adormit şi Blake, iar eu am rămas să mă bucur de muzică, absorbită în gândurile mele. În sfârşit, ne-am apropiat de oraş, trecând peste un deal. În timp ce-l coboram, privirea mea încerca să capteze laolaltă toate luminiţele care străluceau jos, în faţa noastră. Căutam diverse semne care-mi erau cunoscute. Bineînţeles, într-un oraş poţi identifica firmele luminoase ale magazinelor mari, mallurilor şi altele de genul acesta, dar în timp ce priveam de-a lungul drumului ce cobora dealul, nu vedeam decât luminiţe. Diferite ca intensitate şi culoare, dar totul era numai lumină.

Aceasta mi-a adus aminte de cuvintele lui Isus, că noi trebuie să fim lumina lumii şi să lăsăm ca această lumină să strălucească. Uneori credem că nu purtăm nicio lumină, că nu avem niciun dar. Îi auzim pe oameni spu­ nând deseori: „Nu am niciun talent. Nu am nimic de oferit”, sau: „Nu am nicio iniţiativă la muncă sau în biserică. Doar fac ce trebuie să fac şi nimeni nu-mi remarcă prezenţa” sau: „Nimeni nu are nevoie de mine.”

Totuşi Dum­nezeu ne-a înzestrat pe fiecare cu daruri şi talente. Asemenea acelor lumini­ ţe şi semne, noi toţi avem abilităţi şi daruri diferite. Isus spunea: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri.” El nu a spus: „Dacă lumina ta este puternică, să lumineze” sau: „Dacă ai o lumină strălucitoare, las-o să lumineze.”

El doar a spus: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră.” În timp ce priveam de pe culmea dealului acele luminiţe, mi-am dat sea­ma că nu puteam identifica niciun semn şi cred că aşa este şi în ce-L priveş­ te pe Dumnezeu. Când ne priveşte, El vede imaginea de ansamblu, El ob­ servă ceea ce va rezulta dacă fiecare dintre noi vom lăsa ca lumina noastră să lumineze în lume. Şi acea lumină Îi va aduce slavă Tatălui nostru ceresc.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO