Așteptare tragică în mijlocul oceanului

 Sufletul meu este lipit de Tine; dreapta Ta mă sprijină.

(Psalmii 63:8)

Aprilie 1912. Un vas transoceanic de nescufundat începe traversarea peste Atlantic, având la bord echipajul şi pasageri de renume, care şi-au permis să inaugureze cel mai luxos şi indestructibil vas din toate timpurile. Totul este splendid „la lumină”, dar „indestructibilul” nu poate învinge um­brele înşelătoare ale întunericului şi are loc o tragedie.

Lumini, muzică, eleganţă şi băuturi – toate acestea fac deliciul plăcerilor lumeşti. Lucrurile importante şi transcendentalul nu-şi au locul aici.
Dar, la un moment dat, totul începe să se clatine: un aisberg neaşteptat. Şi vasul splendid se află acum prins între gheţuri. Aisbergul este mai pu­ternic. În ciuda grandorii înfumurate, invincibilul Titanic a pierdut totul.

Se spune despre o doamnă elegantă că se afla la bordul vasului împreu­nă cu doi câini de vânătoare superbi pe care îi ridicase la rangul de membri ai „înaltei societăţi”. Fusese dat ordinul ca femeile şi copiii să fie conduşi la bărcile de salvare. Femeia îşi face drum până la una din ele şi vrea să urce în barcă cu cei doi câini, când aude cuvintele: „Doar dumneavoastră, doam­nă!” Insistă să ia cu ea şi animalele, dar fără succes. Nu mai este niciun moment de pierdut. Trebuie să ia o decizie. Va rămâne cu câinii; nu poate supravieţui fără ei. Ironia sorţii, nici cu ei nu poate supravieţui. Toţi trei coboară în adâncul Atlanticului împreună cu vasul. I s-a oferit şansa de a fi salvată, dar a ales să o irosească.

Ataşamentul faţă de lucrurile acestei lumi ne poate ţine departe de sal­varea veşnică. De multe ori, aceste lucruri nu sunt rele în ele însele. Poate este vorba de animalele noastre de companie pe care le îndrăgim, de munca noastră, un hobby sau chiar alţi oameni sau planuri, dar toate acestea ne pot împiedica să avem o relaţie cu Dumnezeu, să ne încredem în El şi să fim mântuiţi. Hristos ne-a dat un sfat foarte bun legat de priorităţi. El spune:
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:33).

Pe marea vieţii întâlnim zile strălucitoare, dar şi nopţi de un întuneric dens. Dumnezeu are mulţi salvamari la dispoziţie. Importantă este decizia pe care o vei lua tu. Isus vrea să te salveze din marea rece şi furtunoasă a vrăjmaşului. Să dăm drumul „câinilor” şi să alegem viaţa. Decizia îţi apar­ ţine în totalitate.

MARGARITA SHARP DE PRIORA

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO