Un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogăţească repede nu rămâne nepedepsit.

(Proverbele 28:20)

 Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte şi El nu lasă să fie urmată de niciun necaz.

(Proverbele 10:22)

Venirea iubitului nostru Domn este mai aproape ca niciodată, totuşi mulţi ne comportăm de parcă nu va avea loc în timpul vieţii noastre. Lumea pare că se-nvârte din ce în ce mai repede, în timp ce atenţia pe care o acor­ dăm subiectului scade şi zilele ne sunt pline de letargie, activităti, apatie, întâlniri, toate parcă fără sens. În timp ce preocupările lumeşti ne distrag atenţia, nu-I mai dăm lui Dumnezeu nicio şansă de a ne binecuvânta.

Adesea, El este redus la cel mai îndepărtat colţ al vieţii noastre şi I se atribuie cea mai mică porţie din timpul şi pasiunea noastră. Prinosurile simple pe care I le aducem în fugă includ mai degrabă zecimea sau un dar pentru nişte străini de departe decât o investiţie personală a ceea ce suntem noi înşine. Şi totuşi Dumnezeu doreşte să-L onorăm, având o relatie perso­nală cu El, care să Îl aibă pe El în centru în fiecare moment al zilei.

Îl iubim noi oare şi avem încredere în El? Îi respectăm noi modul în care ne conduce şi regulile pe care le-a stabilit pentru a duce o viaţă plină de mul­ ţumire? Trăim noi pentru El? Atunci vom petrece timp cu El şi astfel vom binecuvânta şi vom fi binecuvântaţi, vorbind despre El tuturor.

Să ne gândim la diversele cauze şi interese cărora ne dedicăm viaţa. Să ne gândim la oamenii pe care-i iubim, care ne dau un motiv să ne trezim şi să trăim fiecare zi, aceia care ne împiedică să fim centraţi pe noi înşine. Să ne gândim la lucrurile simple, mari sau mici, care ne aduc bucurie – atunci vom putea realiza cât de recunoscători şi binecuvântaţi suntem de fapt.

Ştim de la cine primim aceste multe binecuvântări. Dumnezeu tânjeşte să devenim atât de intimi în relaţia cu El, încât nu doar să fim în comuniune cu El în timp ce ne facem treburile sau petrecem câteva ore înviorătoare, de calitate cu El, ci să ajungem să avem gândurile şi dorinţele Lui. Şi astfel, refăcuţi după chipul Său, să devenim mai asemănători Lui decât lumii.

Lucrurile acestei lumi pretind în mod constant atenţia şi timpul nostru. Dar Dumnezeu, într-o manieră liniştită, dar persistentă, ne cheamă să ră­mânem lângă El, să învăţăm mai mult de la El şi să-I reflectăm chipul. Ni­mic din această lume nu este mai vrednic să primească pasiunea, recunoş­tinţa, dragostea, interesul, respectul şi angajamentul nostru ca Dumnezeul nostru minunat, îndurător şi milostiv. El a revărsat peste noi binecuvântări din abundenţă şi doreşte să mai trimită multe binecuvântări rămase încă nefolosite doar dacă noi Îi vom da ocazia.

HEIDI VOGT

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO