EZECHIEL 48

1. „Iată numele semințiilor. La marginea de miazănoapte, de-a lungul drumului de la Hetlon, cum mergi spre Hamat și Hațar-Enon, la hotarul Damascului de la miazănoapte spre Hamat, de la răsărit până spre apus: partea lui Dan.
2. Lângă hotarul lui Dan, de la răsărit până la apus, partea lui Așer.
3. Lângă hotarul lui Așer, de la răsărit până la apus, partea lui Neftali.
4. Lângă hotarul lui Neftali, de la răsărit până la apus, partea lui Manase.
5. Lângă hotarul lui Manase, de la răsărit până la apus, partea lui Efraim.
6. Lângă hotarul lui Efraim, de la răsărit până la apus, partea lui Ruben.
7. Lângă hotarul lui Ruben, de la răsărit până la apus, partea lui Iuda.
8. Lângă hotarul lui Iuda, de la răsărit până la apus, va fi partea sfântă pe care o veți despărți, lată de douăzeci și cinci de mii de coți și lungă cât una din părțile de la răsărit până la apus; în mijlocul ei va fi Sfântul Locaș.
9. Partea pe care o veți despărți pentru Domnul va avea douăzeci și cinci de mii de coți în lungime și zece mii în lățime.
10. Această parte sfântă va fi a preoților: douăzeci și cinci de mii de coți la miazănoapte, zece mii în lat la apus, zece mii în lat la răsărit și douăzeci și cinci de mii în lung la miazăzi. În mijloc însă va fi Sfântul Locaș al Domnului.
11. Ea va fi a preoților sfințiți, a fiilor lui Țadoc, care au făcut slujba Sfântului Meu Locaș, care nu s-au rătăcit ca leviții când se rătăceau copiii lui Israel.
12. Ea va fi a lor ca parte preasfântă, luată din partea țării, care va fi deosebită Domnului, lângă hotarul leviților.
13. Leviții vor avea, alături cu hotarul preoților, douăzeci și cinci de mii de coți în lung și zece mii în lat, douăzeci și cinci de mii în toată lungimea și zece mii în lățime.
14. Nu vor putea să vândă nimic din ea, nici să schimbe; și această pârgă a țării nu va putea fi înstrăinată, căci este închinată Domnului.
15. Ceilalți cinci mii de coți însă care mai rămân în lat înaintea celor douăzeci și cinci de mii vor fi dați cetății ca loc obișnuit pentru locuințe și pășune, și cetatea va fi la mijloc.
16. Iată-i măsurile: înspre miazănoapte patru mii cinci sute de coți, înspre miazăzi patru mii cinci sute, înspre răsărit patru mii cinci sute, înspre apus patru mii cinci sute.
17. Cetatea va avea o împrejurime de două sute cincizeci de coți la miazănoapte, două sute cincizeci la miazăzi, două sute cincizeci la răsărit și două sute cincizeci la apus.
18. Rămășița din lungime, de lângă partea sfântă, zece mii la răsărit și zece mii la apus, alături de partea sfântă, va da veniturile rânduite pentru întreținerea lucrătorilor cetății.
19. Lucrătorii cetății vor fi luați din toate semințiile lui Israel.
20. Toată partea sfântă va fi de douăzeci și cinci de mii de coți în lung și douăzeci și cinci de mii în lat și va alcătui un pătrat împreună cu partea pe care o veți deosebi din ea ca moșie a cetății.
21. Partea care va rămâne va fi a domnitorului, de amândouă laturile părții sfinte și moșiei cetății, în dreptul celor douăzeci și cinci de mii de coți ai părții sfinte, lângă hotarul de răsărit, și la apus, în dreptul celor douăzeci și cinci de mii de coți, lângă hotarul de apus, în dreptul părților semințiilor. Aceasta va fi partea domnitorului. Partea sfântă însă și Sfântul Locaș al casei vor fi la mijloc.
22. Astfel, moșia leviților și moșia cetății vor fi în locul părții cuvenite domnitorului, în mijloc, adică ce va fi între hotarul lui Iuda și hotarul lui Beniamin va fi al domnitorului.
23. Iată celelalte seminții. De la răsărit până la apus va fi partea lui Beniamin.
24. Lângă hotarul lui Beniamin, de la răsărit până la apus, partea lui Simeon.
25. Lângă hotarul lui Simeon, de la răsărit până la apus, partea lui Isahar.
26. Lângă hotarul lui Isahar, de la răsărit până la apus, partea lui Zabulon.
27. Lângă hotarul lui Zabulon, de la răsărit până la apus, partea lui Gad.
28. Lângă hotarul lui Gad însă, pe partea de miazăzi, la miazăzi, hotarul va merge de la Tamar până la apele Meriba, de la Cades până la pârâul Egiptului și până la Marea cea Mare.
29. Aceasta este țara pe care o veți împărți ca moștenire prin sorți semințiilor lui Israel și acestea sunt părțile lor”, zice Domnul Dumnezeu.
30. „Iată ieșirile cetății. În partea de miazănoapte, care are o întindere de patru mii cinci sute de coți –
31. și porțile cetății se vor numi după numele semințiilor lui Israel –, trei porți la miazănoapte: o poartă a lui Ruben, o poartă a lui Iuda și o poartă a lui Levi.
32. În partea de răsărit, care are o întindere de patru mii cinci sute de coți, cu trei porți: o poartă a lui Iosif, o poartă a lui Beniamin și o poartă a lui Dan.
33. În partea de miazăzi, cu o întindere de patru mii cinci sute de coți și trei porți: o poartă a lui Simeon, o poartă a lui Isahar și o poartă a lui Zabulon.
34. În partea de apus, cu o întindere de patru mii cinci sute de coți și trei porți: o poartă a lui Gad, o poartă a lui Așer și o poartă a lui Neftali.
35. De jur împrejurul cetății: optsprezece mii de coți. Și din ziua aceea, numele cetății va fi: ‘Domnul este aici!’”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO