Psalmii 113

1. Lăudaţi pe Domnul! Robii Domnului, lăudaţi, lăudaţi Numele Domnului!
2. Fie Numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac!
3. De la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie Numele Domnului lăudat.
4. Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile, slava Lui este mai presus de ceruri.
5. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru care locuieşte atât de sus?
6. El Îşi pleacă privirile să vadă ce se face în ceruri şi pe pământ.
7. El ridică pe sărac din ţărână, înalţă pe cel lipsit din gunoi,
8. Ca să-i facă să şadă împreună cu cei mari: cu mai marii poporului Său.
9. El dă o casă celei ce era stearpă, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi pe Domnul!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO