Romani 16

ROMANI 16

1. Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiță a Bisericii din Chencrea;
2. s-o primiți în Domnul, într-un chip vrednic de sfinți, și s-o ajutați în orice ar avea trebuință de voi, căci și ea s-a arătat de ajutor multora și îndeosebi mie.
3. Spuneți sănătate Priscilei și lui Aquila, tovarășii mei de lucru în Hristos Isus,
4. care și-au pus capul în joc, ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate Bisericile ieșite dintre neamuri.
5. Spuneți sănătate și Bisericii care se adună în casa lor. Spuneți sănătate lui Epenet, preaiubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos.
6. Spuneți sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi.
7. Spuneți sănătate lui Andronic și lui Iunia, rudele mele și tovarășii mei de temniță, care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar.
8. Spuneți sănătate lui Ampliat, preaiubitul meu în Domnul.
9. Spuneți sănătate lui Urban, tovarășul nostru de lucru în Hristos, și lui Stache, preaiubitul meu.
10. Spuneți sănătate lui Apeles, încercatul slujitor al lui Hristos. Spuneți sănătate celor din casa lui Aristobul.
11. Spuneți sănătate lui Ierodion, ruda mea. Spuneți sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului.
12. Spuneți sănătate Trifenei și Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul. Spuneți sănătate Persidei preaiubite, care s-a ostenit mult pentru Domnul.
13. Spuneți sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul, și mamei lui, care s-a arătat și mama mea.
14. Spuneți sănătate lui Asincrit, lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma și fraților care sunt împreună cu ei.
15. Spuneți sănătate lui Filolog și Iuliei, lui Nereu și surorii lui, Olimpa, și tuturor sfinților care sunt împreună cu ei.
16. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate Bisericile lui Hristos vă trimit sănătate.
Ferirea de dezbinări
17. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei.
18. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor și, prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor lesne crezători.
19. Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul.
20. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin.
Încheiere
21. Timotei, tovarășul meu de lucru, vă trimite sănătate; tot așa și Luciu, Iason și Sosipater, rudele mele.
22. Vă trimit sănătate în Domnul eu, Terțiu, care am scris epistola aceasta.
23. Gaius, gazda mea și a întregii Biserici, vă trimite sănătate. Erast, vistiernicul cetății, vă trimite sănătate; tot așa și fratele Quartus.
24. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin.
25. Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea și propovăduirea lui Isus Hristos – potrivit cu descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri,
26. dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și, prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor, ca să asculte de credință –
27. a lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO