[luni, 3 iunie] Moartea, în Vechiul Testament

 

 

3. Citește Psalmii 6:5; 115:17; 1 Împărați 2:10; 11:43 și 14:20. Ce ne învață aceste versete despre starea celor morți?

 

Psalmii 6:5

„Căci cel ce moare nu-şi mai aduce aminte de Tine şi cine Te va lăuda în Locuinţa morţilor?”

 

Psalmii 115:17

„Nu morţii laudă pe Domnul şi nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii,…”

 

1 Împărați 2:10

„David a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat în cetatea lui David”.

 

1 Împărați 11:43

„Apoi Solomon a adormit cu părinţii lui şi a fost îngropat în cetatea tatălui său David. În locul lui a domnit fiul său Roboam”.

 

1 Împărați 14:20

„Ieroboam a împărăţit douăzeci şi doi de ani, apoi a adormit cu părinţii săi. Şi în locul lui a împărăţit fiul său Nadab”.

 

Vechiul Testament nu ne învață despre nemurirea sufletului. Nu ne învață nici că după moarte cei credincioși s-ar înălța pentru totdeauna în paradisul ceresc sau că după moarte cei necredincioși ar coborî în iad, unde ar arde o veșnicie. Ne învață că moartea este un somn. Cartea Împărați folosește expresia „a adormit cu părinții lui” pentru a descrie decesul patriarhilor. Psalmii folosesc expresia „somnul morții” (13:3, compară cu 90:5). Făcând referire la moarte, Iov vorbește despre faptul de a nu se mai scula din somn (Iov 14:12). Psalmistul adaugă: „Dar eu, în nevinovăţia mea, voi vedea Faţa Ta: cum mă voi trezi, mă voi sătura de chipul Tău” (Psalmii 17:15). Când armata asiriană a fost înfrântă, despre cai și călăreți se spune că „au adormit” (Psalmii 76:6). Ideea de morți ca spirite lipsite de trup care plutesc în jur pentru a comunica cu cei vii nu este nici pe departe un concept biblic, ci unul pur păgân.

 

Dacă nu înțelegem adevărul despre moarte ne expunem înșelăciunilor lui Satana. „Mulţi se vor confrunta cu spirite ale demonilor care se vor da drept rude sau prieteni şi vor enunţa cele mai periculoase erezii. Aceşti vizitatori vor face apel la cele mai calde sentimente ale noastre şi vor face minuni pentru a-şi susţine afirmaţiile. Trebuie să fim pregătiţi să ne împotrivim lor cu adevărul biblic că morţii nu ştiu nimic şi că aceia care apar așa sunt spirite de demoni” („Tragedia veacurilor”, p. 460).

 

4. Citește Daniel 12:2 și Iov 19:25,26. Ce alte informații despre starea morților se găsesc în aceste versete?

 

Daniel 12:2

„Mulţi din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru viaţa veşnică şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică”.

 

Iov 19:25,26

„25 Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu şi că Se va ridica la urmă pe pământ. 26 Chiar dacă mi se va nimici pielea şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuşi pe Dumnezeu”.

 

Moartea este un somn odihnitor până la înviere. Nu există spirite lipsite de trup care să dea târcoale pentru a comunica ceva cu cei vii. În timp ce păgânii credeau într-o lume a spiritelor, israeliții înțelegeau moartea ca pe un somn până în dimineața învierii. Deși îi plângem pe cei morți, să ne gândim la cei care mor în Hristos în felul următor: își închid ochii în moarte și apoi, indiferent cât va dura până la revenirea lui Isus, următorul lucru de care vor fi conștienți va fi a doua venire. Probabil primul gând pe care îl vor avea la înviere va fi: Uau! Până la urmă Isus chiar a venit curând!

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO