[joi, 18 aprilie] Lupta pentru minte

 

 

7. Citește 2 Corinteni 4:3-6. Ce înseamnă „a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă” (4:4)? Cum se produce orbirea? Cum sunt deschiși ochii?

 

2 Corinteni 4:3-6

„3 Şi dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, 4 a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. 5 Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voştri, pentru Isus. 6 Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric”, ne-a luminat inimile, pentru ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumnezeu pe faţa lui Isus Hristos”.

 

Cuvântul grecesc pentru „minte” în acest pasaj este noema. Literal înseamnă „percepție” sau „facultăți mintale”. Comentariul biblic adventist clarifică acest verset: „Lupta dintre Hristos şi Satana este o luptă pentru mintea oamenilor (Romani 7:23,25; 12:2; 2 Corinteni 3:14; 11:3; Filipeni 2:5; 4:7,8). Principala acțiune a lui Satana este aceea de a orbi sau întuneca mintea oamenilor. El face lucrul acesta prin faptul că îi împiedică să studieze Cuvântul lui Dumnezeu, le afectează puterile minţii prin excese ale trupului şi ale sufletului, le ocupă total mintea cu lucrurile vieţii acesteia şi apelează la mândrie şi înălţare de sine” (vol. 6, p. 854).

 

Lipsa de cunoaștere din partea celor pierduți nu se datorează faptului că nu au putut cunoaște, ci faptului că nu au vrut să cunoască. Mulți au avut toate ocaziile posibile să cunoască adevărul, dar au ales să nu creadă, iar Satana i-a orbit. Împărăția lui Satana este o împărăție a întunericului. Comentariul biblic adventist adaugă: „Evanghelia este singurul mijloc prin care strategiile şi înşelăciunile diabolice ale lui Satana pot fi demascate şi prin care oamenii pot să vadă calea care duce de la întuneric la lumină” (vol. 6, p. 854). Esența mesajului Noului Testament este viața, moartea și învierea lui Isus. El se află în inima Evangheliei și în centrul Scripturii. Toată Scriptura dă mărturie despre El (Ioan 5:39).

 

8. Citește Ioan 1:4,5,9,14. Cum Îl descriu aceste versete pe Domnul Isus, mai ales Ioan 1:14?

 

Ioan 1:4,5,9,14

„4 În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. 5 Lumina luminează în întuneric, şi întunericul n-a biruit-o.

9 Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om venind în lume.

14 Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl”

 

În primele secole, creștinii erau în totalitate dedicați lui Hristos ca Acela care era lumina în întunericul lor. Ei erau răscumpărați prin harul Său, transformați prin puterea Sa și motivați de iubirea Sa. Nici măcar moartea nu putea distruge loialitatea lor față de Hristos. La lumina glorioasă a Evangheliei, ei recunoșteau amăgirile diavolului. Hristos a avut întotdeauna bărbați și femei care, prin harul Său, au apărat cu curaj adevărul Său. În aceste secole timpurii, lumina iubirii, harului și adevărului lui Hristos strălucea.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO