[duminică, 14 aprilie] Compromisul: strategia subtilă a lui Satana

 

 

1. Compară Ioan 14:6 cu Ioan 8:44. Ce contrast observi între caracterul lui Isus și cel al lui Satana?

 

Ioan 14:6

 „Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărulşi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”.

 

Ioan 8:44

 „Voi aveţi de tată pe Diavolul şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii”.

 

Ceea ce spune Isus este adevărat pentru că El este autorul adevărului. Adevărul izvorăște din inima unui Dumnezeu atotînțelept, atotcunoscător. El este temelia realității și a întregului adevăr. În schimb, Satana este un mincinos și tatăl minciunilor. El este pregătit să folosească amăgirea, dezinformarea și denaturarea adevărului pentru a duce poporul lui Dumnezeu în rătăcire. A înșelat-o pe Eva în Eden, sădind îndoială și negând explicit vorbele lui Dumnezeu. În contextul consumării fructului, afirmația: „Hotărât că nu veți muri” era o contrazicere clară a ceea ce spusese Dumnezeu. De-a lungul secolelor, Satana a folosit aceeași strategie. Subminează încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu, contrazice voia explicită a lui Dumnezeu, distorsionează Scriptura și uneori o citează greșit, dacă este în avantajul său.

 

2.Citește Proverbele 23:23; Ioan 17:17 și 8:32. Ce asemănare găsești în aceste pasaje privind adevărul și Cuvântul lui Dumnezeu? Care este mesajul acestor pasaje?

 

Proverbele 23:23

„Cumpără adevărul – şi nu-l vinde –, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea”.

 

Ioan 17:17

„Sfinţeşte-i prin adevărul Tău: Cuvântul Tău este adevărul”.

 

Ioan 8:32

„…veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi”.

 

„Satana ştia bine că Sfintele Scripturi îi vor face pe oameni în stare să discearnă amăgirile lui şi să reziste puterii lui. Însuşi Mântuitorul lumii rezistase atacului său, prin Cuvânt. În caz de asalt, Hristos ridica scutul adevărului veşnic, spunând: «Stă scris». Oricărei sugestii a inamicului, El îi opunea înţelepciunea şi puterea Cuvântului. Pentru a-şi putea menţine dominaţia asupra oamenilor şi pentru a consolida autoritatea uzurpatorului papal, Satana trebuia să-i împiedice pe oameni să cunoască Scripturile. Biblia Îl înălţa pe Dumnezeu, iar pe oamenii limitaţi îi punea la locul lor real, de aceea trebuia ca adevărurile ei sfinte să fie ascunse şi suprimate. Această logică a fost adoptată de Biserica Romană. Timp de sute de ani, răspândirea Bibliei a fost interzisă. Oamenilor li s-a interzis să o citească sau să o aibă în casele lor, iar  preoţii şi prelaţii lipsiţi de scrupule interpretau învăţăturile ei pentru a le susţine pretenţiile” („Tragedia veacurilor”, p. 51).

 

Discutați modurile în care Satana încearcă să distorsioneze sau să interpreteze greșit Cuvântul lui Dumnezeu în zilele noastre.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO