[luni, 11 martie] Rugăciuni pentru pacea Ierusalimului

 

 

3. Citește Psalmii 122:1-5. Care sunt sentimentele închinătorilor odată sosiți la Ierusalim? Ce speră să găsească la Ierusalim?

 

Psalmii 122:1-5

„1 Mă bucur când mi se zice; „Haidem la Casa Domnului!”
2 Picioarele mi se opresc în porţile tale, Ierusalime!
3 Ierusalime, tu eşti zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată!
4 Acolo se suie seminţiile, seminţiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude Numele Domnului.
5 Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, scaunele de domnie ale casei lui David”.

 

Psalmul 122 exprimă încântarea credincioșilor ajunși la Ierusalim. Pelerinajele erau ocazii de bucurie în care cei din poporul Israel se adunau de trei ori pe an pentru a celebra bunătatea lui Dumnezeu față de ei în trecut și în prezent (Deuteronomul 16:16). Ierusalimul era centrul vieții poporului Israel pentru că acolo se aflau „mărturia lui Israel” (Psalmii 122:4, BTF) și „scaunele de domnie pentru judecată” (122:5). Formularea „mărturia lui Israel” face referire la sanctuar în sine, care era uneori numit „tabernaculul mărturiei” (Numeri 1:50, BTF) și conținea „chivotul mărturiei” (Exodul 25:22). Tronurile așezate pentru judecată descriu sistemul judiciar (2 Samuel 8:15). Pelerinajul era așadar o ocazie în care credinciosul putea să caute dreptatea și să o și obțină. Credincioșia față de Dumnezeu și dreptatea făcută oamenilor nu  trebuiau separate niciodată.

 

4. Citește Psalmii 122:6-9. Care este principala rugăciune a poporului?

 

Psalmii 122:6-9

„6 Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă.
7 Pacea să fie între zidurile tale şi liniştea, în casele tale domneşti!
8 Din pricina fraţilor şi a prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău.
9 Din pricina Casei Domnului, Dumnezeului nostru, fac urări pentru fericirea ta”.

 

Rugăciunea pentru pacea Ierusalimului invocă binecuvântările lui Dumnezeu asupra cetății și locuitorilor săi și îi unește pe credincioși, făcând ca pacea să se răspândească printre ei (Psalmii 122:8). Ierusalimul putea fi cetatea păcii numai dacă pacea exista între Dumnezeu și poporul Său și între copiii lui Dumnezeu. Prin urmare, rugăciunea pentru pacea Ierusalimului conține un apel adresat celor din poporul lui Dumnezeu să trăiască în pace cu Dumnezeu și unii cu alții. Dacă Ierusalimul avea pace, poporul avea să prospere (147:12-14). Psalmul ne învață că binele comunității de credință ar trebui să fie subiectul principal al rugăciunilor copiilor lui Dumnezeu, pentru că numai un popor unit și puternic poate proclama lumii vestea bună a păcii și a mântuirii oferite de Dumnezeu (Ioan 13:34,35). Credincioșii au în continuare privilegiul și responsabilitatea de a se ruga pentru pacea Ierusalimului, pentru că lucrul acesta menține vie speranța în venirea împărăției păcii lui Dumnezeu la sfârșitul timpului, pace care va cuprinde nu doar cetatea Ierusalimului, ci întreaga lume (Isaia 52:7; 66:12,13; Apocalipsa 21 și 22).

 

În ce moduri practice putem căuta armonia între noi ca popor acum?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO