[sâmbătă, 9 decembrie] Misiunea în beneficiul celor greu de abordat (II)

 

 

Text de memorat:

 

Matei 15:28

„Atunci, Isus i-a zis: „O, femeie, mare este credinţa Ta! Facă-ţi-se cum voieşti.”Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela”.

 

De la bun început, Dumnezeul iubitor Și-a căutat copiii pierduți (Geneza 3:9) și până în zilele noastre același Dumnezeu iubitor încă este în căutarea celor pierduți (vezi Apocalipsa 14:6-12), inclusiv a celor pierduți din orașe. În 2018, Organizația Națiunilor Unite a publicat descoperiri recente care spun că 55 la sută din populația planetei locuiește în zone urbane, iar acest procent va ajunge la 68 la sută până în anul 2050 (dacă vom ajunge până acolo). Nu avem de ales. Trebuie să dăm mărturie pentru cei din orașe.

 

Cu toate acestea, mulți din poporul lui Dumnezeu acționează ca Iona când a fost chemat să dea mărturie în Ninive: din cine știe ce motiv, fug de această sarcină. „Şi tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învăţătura noastră, pentru ca, prin răbdarea şi prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde” (Romani 15:4). Acest fapt e valabil și în dreptul a ceea ce s-a scris despre Iona.

 

Când S-a aflat pe pământ, Isus a lucrat nu numai în beneficiul celor din cetățile lui Israel, ci și al celor din regiunile străine; adică, pentru cei din afara națiunii evreiești și a poporului ales.

 

În această săptămână vom studia pasajul biblic despre misiunea lui Hristos în Tir și Sidon și vom extrage lecții pe care să le aplicăm în viața noastră din prezent.

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: Isaia 10 – 16
1. Unde va trimite Dumnezeul oștirilor ofilirea?
2. Cu cine va locui lupul și ai cui pui se vor culca împreună?
3. De unde aveau să scoată apă cu bucurie israeliții?
4. De ce și unde avea să fie un culcuș de arici?

 

Ellen G. White: „Divina vindecare, capitolul „Ajutor pentru cei ispitiți”
5. Ce este întotdeauna umilitor?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO