[sâmbătă, 14 octombrie] Apelul lui Dumnezeu pentru misiune

 

 

Text de memorat:

 

Faptele apostolilor 1:8

„Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

 

Dumnezeu poate uneori să ne scoată din zona noastră de confort și să ne facă martori ai Săi. Uneori această schimbare poate fi folosită pentru a-Și atinge scopurile, cum este cazul împrăștierii oamenilor de la Turnul Babel. „Împrăștierea aceasta a fost mijlocul de populare a pământului și în acest fel s-a realizat planul lui Dumnezeu chiar prin mijloacele folosite de oameni spre a-l împiedica” (Ellen G. White,  Patriarhi și profeți, p. 120). După o vreme, Avraam a plecat din țara lui natală într-o alta (Geneza 12) pentru a sluji ca mărturie. Ucenicii lui Isus au trecut de la a lucra în mijlocul poporului lor (Faptele 3) la a lucra și pentru alții (Faptele 8:1-4). În Faptele 1:8, Isus a stabilit un principiu al evanghelizării: aveau să înceapă local, cu Ierusalimul și Iudeea, apoi regional, în Samaria și, în cele din urmă, internațional, până la marginile pământului.

 

Dar chiar dacă nu ne părăsim țara, Dumnezeu tot vrea ca noi să ne îndreptăm spre cei din jurul nostru. Când biserica din Ierusalim a ajuns să fie mulțumită de sine, membrii au fost risipiți. Persecuția a devenit un mijloc de răspândire a veștii bune în întreaga lume.

 

 

Studiu zilnic:

 

Biblia: Proverbele 5 – 11

1. Cum/Cât timp trebuie să fii îndrăgostit?
2. Ce se va întâmpla celui ce se duce la nevasta aproapelui său?
3. Al cui rod este mai bun decât aurul cel mai curat?
4. Cine se prăpădește singur?

 

Ellen G. White: „Divina vindecare”, capitolul „În natură și cu Dumnezeu”.

5. Ce s-a întâmplat cu dorința Domnului de a câștiga măcar o oră de odihnă?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO