[sâmbătă, 30 septembrie] Misiunea lui Dumnezeu pentru noi (I)

 

 

Text de memorat:

 

Geneza 3:9

„Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?””

 

Dumnezeu stă la originea și scopul misiunii. Aceasta nu a început prin chemarea lui Avram (Geneza 12:1-4) sau cu exodul (Exodul 12:31-42). Nu a început nici cu venirea lui Isus Hristos pe pământ (Matei 1:18-25) sau cu călătoriile misionare ale lui Pavel (Faptele 13:4 – 14:26). Această misiune a început când Dumnezeu Însuși a creat universul și mai apoi omenirea (Geneza 1:26,27).

 

În Scripturi vedem un Dumnezeu care Se îndreaptă spre copiii Săi și Își dorește să fie cu ei. De la bun început El stabilește o relație cu Adam și cu Eva. Chiar și după intrarea păcatului în lume, El Își continuă misiunea, dar acum aceasta este aceea de a-Și reface relația cu omenirea. În final, misiunea lui Dumnezeu va fi îndeplinită (Apocalipsa 21; 22), lucru care ar trebui să ne motiveze în lucrarea de proclamare a Evangheliei veșnice înaintea lumii (Apocalipsa 14:6,7).

 

Prin urmare, baza oricărui efort misionar trebuie să aibă în centru o relație cu Creatorul și o înțelegere corespunzătoare asupra naturii și caracterului Său misionar. Însă, înainte să înțelegem misiunea lui Dumnezeu, este esențial să Îl înțelegem mai bine pe Dumnezeul misiunii.

 

 

Studiu zilnic:

 

Biblia: Psalmii 141 – 147
1. Ce cunoaște Domnul când duhul este mâhnit?
2. Cum ni se înmulțesc turmele în câmpiile noastre?
3. Lângă cine este Domnul?
4. Cum dă Dumnezeu zăpada?

 

Ellen G. White: „Divina vindecare”, Prefața și secțiunea „Adevăratul medic misionar”, cap. „Un exemplu pentru noi”
5. Ce prezenta Domnul în orice anturaj S-ar fi aflat?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO