[sâmbătă, 22 iulie] Ispășirea pe orizontală: crucea și biserica

 

Text de memorat:

 

 

Efeseni 2:13,14

„13 Dar acum, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos. 14 Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea”

 

Să presupunem că nu ești evreu, ci ești un grec care a învățat să Îl prețuiască pe Dumnezeul evreilor. Ai renunțat la închinarea la zei și L-ai adoptat pe singurul Dumnezeu adevărat. În timp ce îți croiești drum printre frumoasele curți și coloane ale Templului din Ierusalim, semnalul sonor pentru închinare te cheamă la laudă. Chiar în momentul acela însă, te trezești față în față cu o baricadă de piatră. Gravat pe ea, în greacă și latină, se află acest mesaj: „Niciun străin nu poate pătrunde dincolo de barieră și de împrejmuirea templului. Oricine este prins făcând lucrul acesta se va face vinovat de propria moarte.” În acel moment te simți exclus, îndepărtat, separat.

 

În Efeseni 2:11-22, Pavel vede crucea lui Hristos producând o schimbare dramatică, distrugând astfel de bariere și de ziduri. Pe verticală, crucea elimină înstrăinarea, împăcându-i pe oameni cu Dumnezeu. Pe orizontală, îi împacă pe oameni unii cu alții. Crucea îndepărtează vrăjmășia și aduce pace între evrei și neamuri, făcându-i „un singur om nou” (2:15). Împreună, devin un templu nou, „un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul” (2:22).

 

Ce înseamnă acest adevăr pentru noi astăzi?

 

 

 

 

Studiu zilnic

 

Biblia: Psalmii 71 – 77
1. Ce își dorea psalmistul la vremea bătrâneții?
2. Când era Asaf prost și fără judecată?
3. Cine era turtureaua Domnului?
4. Ce să facă toți cei ce-L înconjoară pe Domnul?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 28.
5. Pentru ce se vor înălța îndeosebi rugăciunile în grupa mică de rugăciune?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO