[vineri, 26 august]

 

 

Studiu suplimentar:

Ellen G. White, „Profeți și regi”, capitolul 15; „Patriarhi și profeți”, capitolul 45

 

„Să ne educăm inima şi buzele să aducă laudă lui Dumnezeu pentru iubirea Sa inegalabilă! Să ne educăm sufletul să fie plin de speranţă şi să trăiască în lumina care vine de la crucea de pe Calvar! N-ar trebui să uităm niciodată că suntem copii ai Împăratului ceresc, fii şi fiice ale Domnului oştirilor. Este privilegiul nostru să ne bazăm liniştiţi pe Dumnezeu” (Ellen G. White, „Divina vindecare”, p. 253).

 

„În timp ce Îi aduc adorare și Îl proslăvesc, aș vrea ca voi să-L proslăviți împreună cu mine. Lăudați-L pe Domnul chiar când cădeți în întuneric! Lăudați-L chiar și în ispitire! «Bucurați-vă totdeauna în Domnul!», zice apostolul, «iarăși zic: Bucurați-vă» (Filipeni 4:4). Va aduce aceasta întristare și întuneric în familiile voastre? Categoric că nu; va aduce o rază de soare. Veți aduna astfel raze din lumina veșnică de la tronul slavei și le veți răspândi în jurul vostru. Dați-mi voie să vă îndemn să vă angajați în această lucrare, să răspândiți această lumină și viață în jurul vostru, nu numai în calea voastră, ci și în calea celor cu care colaborați. Fie ca ținta voastră să fie aceea de a-i face mai buni pe cei din jurul vostru, să-i ridicați, să-i îndreptați spre ceruri și slavă” (Ellen G. White, „Mărturii pentru biserică”, vol. 2, p. 593-594).

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO