[marți, 23 august] Viața de laudă

 

 

S-ar putea să nu fie ceva ușor și firesc pentru noi să-L lăudăm pe Domnul, nici măcar în împrejurări fericite. În acest caz, cu atât mai greu ne este să-L lăudăm în situații grele. Totuși aceasta suntem chemați să facem. Trebuie să exersăm lauda la adresa lui Dumnezeu până ce exercițiul acesta se transformă, dintr-un act realizat la un anumit moment, într-o atmosferă în care trăim. Lauda nu ar trebui să fie atât de mult o acțiune punctuală, cât un mod neîntrerupt de a trăi.

 

4. Citește Psalmul 145. Care sunt motivele de laudă invocate de David? În ce măsură cuvintele acestui psalm ar trebui să fie și ale tale?

 

Psalmul 145

„1 Te voi înălţa, Dumnezeule, Împăratul meu, şi voi binecuvânta Numele tău în veci de veci!
2 În fiecare zi Te voi binecuvânta şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci!
3 Mare este Domnul şi foarte vrednic de laudă, şi mărimea Lui este nepătrunsă.
4 Fiecare neam de om să laude lucrările Tale şi să vestească isprăvile Tale cele mari!
5 Voi spune strălucirea slăvită a măreţiei Tale şi voi cânta minunile Tale.
6 Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoşată, şi eu voi povesti mărimea Ta.
7 Să se trâmbiţeze aducerea-aminte de nemărginita Ta bunătate, şi să se laude dreptatea Ta!
8 Domnul este milostiv şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi plin de bunătate.
9 Domnul este bun faţă de toţi şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.
10 Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne! Şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta.
11 Vor spune slava Împărăţiei Tale şi vor vesti puterea Ta,
12 ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea Ta şi strălucirea plină de slavă a împărăţiei Tale.
13 Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.
14 Domnul sprijină pe toţi cei ce cad şi îndreaptă pe cei încovoiaţi.
15 Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai hrana la vreme.
16 Îţi deschizi mâna şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.
17 Domnul este drept în toate căile Lui şi milostiv în toate faptele Lui.
18 Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima.
19 El împlineşte dorinţele celor ce se tem de El, le aude strigătul şi-i scapă.
20 Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc şi nimiceşte pe toţi cei răi.
21 Gura mea să vestească lauda Domnului şi orice făptură să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt în veci de veci!”

 

Marele predicator britanic Charles Haddon Spurgeon a scris o carte intitulată „The Practice of Praise” – „Practica laudei”. Aceasta se bazează pe versetul 7 din psalmul de astăzi. Pornind de la acest text, Spurgeon ne atrage atenția asupra a trei lucruri importante care ne pot ajuta să-L lăudăm mai mult pe Dumnezeu.

 

1. Să practicăm lauda la adresa lui Dumnezeu privind în jurul nostru: Dacă nu ne uităm în jur să vedem măreția lui Dumnezeu, nu vom avea niciun motiv să-L lăudăm. Ce vezi în lumea creată care să fie demn de laudă, precum frumusețea creației lui Dumnezeu? Ce vezi în lumea spirituală demn de laudă, precum creșterea credinței la un creștin de curând convertit?

 

2. Să practicăm lauda la adresa lui Dumnezeu amintindune ce am văzut: Dacă vrem să trăim într-un climat de laudă, trebuie să ne putem aduce aminte motive de laudă. Cum putem rememora lucrurile mari despre Dumnezeu (de exemplu, prin intermediul unor noi ritualuri sau simboluri care să ne amintească de bunătatea Sa), astfel încât să nu pierdem din vedere bunătatea Lui și adevărul despre El?

 

3. Să practicăm lauda la adresa lui Dumnezeu rostind-o cu voce tare: Lauda nu este ceva ce are loc în mintea noastră. Ea trebuie să iasă din gura noastră, să fie auzită de cei din jur. La ce motive te poți gândi ca să-L lauzi pe Dumnezeu prin cuvinte? Care va fi efectul acestei laude și asupra cui?

 

Ia un pix și o foaie de hârtie și parcurge aceste trei puncte analizând ultima săptămână. Ce poți face pentru a-ți dezvolta obiceiul laudei?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO