[luni, 25 iulie] Israel, un popor îndărătnic

 

 

Istoria lui Osea ne transmite câteva lecții impresionante. Situația prorocului este remarcabilă. Soția lui, Gomera, fuge și are copii cu un alt bărbat. Deși Gomera este infidelă, Dumnezeu îi cere lui Osea să-și aducă soția înapoi și să-i arate din nou dragostea lui deplină. Această relatare este menită să fie o parabolă despre Dumnezeu și poporul Israel. Israeliții Îl părăsiseră pe Dumnezeu și preacurviseră spiritual cu alți dumnezei, dar Dumnezeu încă îi iubea și dorea să le arate dragostea Lui. Dar să vedem metodele lui Dumnezeu!

 

2 Citește Osea 2:1-12. Ce metode spune Dumnezeu că va folosi ca să-l atragă iar pe Israel la Sine? Cum au fost aceste experiențe?

 

Osea 2:2,3 

„2 Plângeţi-vă, plângeţi-vă împotriva mamei voastre! Căci nu este nevasta Mea şi Eu nu sunt bărbatul ei! Să-şi depărteze curviile dinaintea ei şi preacurviile de la ţâţele ei! 3 Altfel, o dezbrac în pielea goală, cum era în ziua naşterii ei, o fac ca o pustie, ca un pământ uscat, şi o las să moară de sete!”

 

Osea 2:5-7 

„5 Mama lor a curvit; cea care i-a născut s-a necinstit, căci a zis: ‘Voi alerga după ibovnicii mei, care îmi dau pâinea şi apa mea, lâna şi inul meu, untdelemnul şi băuturile mele!’ 6 De aceea, iată, îi voi astupa drumul cu spini, i-l voi astupa cu un zid, ca să nu-şi mai afle cărările. 7 Va alerga după ibovnicii ei, dar nu-i va ajunge; îi va căuta, dar nu-i va găsi. Apoi va zice: ‘Hai să mă întorc iarăşi la bărbatul meu cel dintâi, căci eram mai fericită atunci decât acum!’”

 

Osea 2:8,9 

„8 N-a cunoscut că Eu îi dădeam grâul, mustul şi untdelemnul şi au închinat slujbei lui Baal argintul şi aurul cel mult pe care i-l dădeam. 9 De aceea, Îmi voi lua iarăşi înapoi grâul la vremea lui şi mustul la vremea lui şi îmi voi ridica iarăşi de la ea lâna şi inul pe care i le dădusem ca să-i acopere goliciunea”.

 

Osea 2:10 Acest pasaj transmite două elemente importante cu privire la experiența noastră cu Dumnezeu atunci când El ne duce la pocăință. În primul rând, riscăm să nu ne dăm seama că Dumnezeu acționează. Când israeliții au trecut prin astfel de experiențe grele și dureroase, e posibil să le fi fost greu să-și dea seama că Dumnezeul lor acționa în vederea salvării lor. Când drumul ne este blocat de spini ascuțiți sau când suntem înconjurați de ziduri astfel încât nu știm încotro mergem (Osea 2:6) – să fie oare vorba de Dumnezeu? Când ne dispar cele necesare de bază sau când suntem stânjeniți (Osea 2:9,10) – poate avea Tatăl nostru vreo legătură cu toate acestea? Adevărul este că, indiferent cum ne simțim și ce simțim, Dumnezeu este mereu la lucru ca să ne ducă la pocăință, pentru că El ne iubește foarte mult.

 

În al doilea rând, riscăm să-L înțelegem greșit pe Dumnezeu atunci când acționează. Ne putem da seama că El acționează, dar nu ne place ce face. Când suntem răniți și rușinați, este ușor să-L blamăm pe Dumnezeu că este nemilos, că nu intervine sau că nu Îi pasă. Dar Dumnezeu este mereu la lucru ca să ne înnoiască în virtutea legământului Său de dragoste.

 

Citește Osea 2:14-23. Ce transmite acest pasaj despre Dumnezeu? Cere-I Duhului Sfânt să-ți arate dacă ai fugit de Dumnezeu în vreun domeniu al vieții tale. Dacă ești convins că ai fugit de El, de ce să aștepți să ajungi în cuptorul încins al încercării? Ce te oprește să-I predai totul chiar acum?

 

Osea 2:14-23

„14 De aceea iată, o voi ademeni şi o voi duce în pustie şi-i voi vorbi pe placul inimii ei. 15 Acolo, îi voi da iarăşi viile şi valea Acor i-o voi preface într-o uşă de nădejde şi acolo va cânta ca în vremea tinereţii ei şi ca în ziua când s-a suit din ţara Egiptului. 16 În ziua aceea, zice Domnul, Îmi vei zice: ‘Bărbatul meu!’ şi nu-Mi vei mai zice: ‘Stăpânul meu!’ 17 Voi scoate din gura ei numele Baalilor, ca să nu mai fie pomeniţi pe nume. 18 În ziua aceea, voi încheia pentru ei un legământ cu fiarele câmpului, cu păsările cerului şi cu târâtoarele pământului, voi sfărâma din ţară arcul, sabia şi orice unealtă de război şi-i voi face să locuiască în linişte. 19 Te voi logodi cu Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate şi îndurare; 20 te voi logodi cu Mine prin credincioşie şi vei cunoaşte pe Domnul! 21 În ziua aceea, voi asculta, zice Domnul, voi asculta cerurile, şi ele vor asculta pământul; 22 pământul va asculta grâul, mustul şi untdelemnul, şi acestea vor asculta pe Izreel[a]. 23 Îmi voi sădi pe Lo-Ruhama în ţară şi-i voi da îndurare; voi zice lui Lo-Ami: ‘Tu eşti poporul Meu!’ Şi el va răspunde: ‘Dumnezeul meu!’ ””

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO