[sâmbătă, 26 martie] Creația

 

 

Text de memorat:

 

Geneza 1:1

„La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul”.

 

Cartea Geneza – și prin urmare întreaga Biblie – începe cu actele lui Dumnezeu de creație. Acest lucru este foarte important, deoarece crearea noastră marchează, în același timp, începutul istoriei umane și al istoriei biblice. Totodată, acest fapt înseamnă și că narațiunea din Geneza despre crearea lumii este la fel de adevărată ca toate celelalte evenimente din istoria umană și cea biblică.

 

Cele două pasaje despre crearea lumii, din Geneza 1 și 2, conțin lecții despre Dumnezeu și despre omenire. Pe parcursul studiului din săptămâna aceasta vom înțelege mai bine semnificația profundă a Sabatului. Vom cântări actul lui Dumnezeu de a crea oameni după chipul Său și totodată din țărână. Vom fi intrigați să aflăm care era scopul pomului cunoștinței binelui și răului și legătura lui cu pomul vieții.

 

Cea mai importantă lecție din relatările biblice despre începuturi este lecția despre har. Existența este pur și simplu un act de har. Dumnezeu a creat cerul și pământul când oamenii încă nu existau. Precum crearea noastră, și răscumpărarea noastră este un dar de la Dumnezeu. Cât de profund este faptul că ambele concepte, crearea și răscumpărarea, se află în porunca despre Sabat!

 

 

Studiu la rând

 

Biblia: Exodul 16–22
1. Cu ce instrument a cântat Maria, sora lui Aaron, și ce slujbă avea ea?
2. Ce gust și aspect avea mana?
3. Ce însemnătate aveau numele fiilor lui Moise?
4. În care dintre Cele Zece Porunci apare de cele mai multe ori cuvântul „nici”?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Fanatismul și extremismul”
5. Când putem considera că o viziune este venită de la Domnul?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO