[sâmbătă, 29 ianuarie] Isus, Preotul vrednic de încredere

 

 

Text de memorat:

 

Evrei 7:26

„Şi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt, nevinovat, fără pată, despărţit de păcătoşi şi înălţat mai presus de ceruri,…”

 

Prăpastia care a existat între Dumnezeu și noi a fost creată de păcat. Problema s-a agravat pentru că păcatul a însemnat și pervertirea naturii umane. Dumnezeu este sfânt și păcatul nu poate exista în prezența Sa. Prin urmare, natura noastră coruptă ne-a separat de Dumnezeu, după cum doi magneți care sunt orientați greșit se resping reciproc. În plus, natura umană decăzută a făcut imposibilă ascultarea oamenilor de Legea lui Dumnezeu. Păcatul mai atrage după sine și o înțelegere greșită a adevărului. Ființele umane au pierdut din vedere dragostea și mila lui Dumnezeu și au ajuns să-L vadă ca fiind mânios și dictatorial.

 

Săptămâna aceasta vom studia minunatele acțiuni pe care Tatăl și Fiul le-au întreprins ca să acopere prăpastia aceasta. În Evrei 5–7 găsim o analiză atentă a rolului de preot al lui Isus. Autorul analizează originile și scopul preoției lui Isus (Evrei 5:1-10) și apoi îi îndeamnă pe cititori să îi acorde importanța cuvenită (Evrei 5:11–6:8) și să rămână tari în asigurarea speranței pe care ea o oferă (Evrei 6:9-20). De asemenea, el explică și care sunt caracteristicile preoției lui Isus (Evrei 7:1-10) și implicațiile ei în relația lui Dumnezeu cu credincioșii (Evrei 7:11-28). Săptămâna aceasta ne vom concentra în special asupra pasajelor din Evrei 5:1-10 și Evrei 7:1-28.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Geneza 10–16
1. Cum se numea întâiul născut al lui Canaan?
2. Ce a căpătat Avram din pricina Sarei în Egipt?
3. Ce gest cu mâna a făcut Avram când a jurat în fața împăratului Sodomei?
4. Cine avea să fie ca un măgar sălbatic printre oameni?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Lucrarea de evanghelizare pentru copii”
5. Care două elemente trebuie combinate în activitatea pentru copii?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO