[marți, 1 februarie] Un preot mai bun

 

 

„Dacă dar desăvârșirea ar fi fost cu putință prin preoția leviților – căci sub preoția aceasta a primit poporul Legea – ce nevoie mai era să se ridice un alt preot «după rânduiala lui Melhisedec», și nu după rânduiala lui Aaron?” (Evrei 7:11).

 

Preoții sunt mediatori între Dumnezeu și oameni. Totuși, în Evrei se spune că preoția leviților nu putea oferi un acces total, plin de încredere, la Dumnezeu pentru că ei nu puteau asigura desăvârșirea (Evrei 7:11,18,19). La urma urmei, ei înșiși nu erau perfecți, deci cum ar fi putut să-i facă pe alții să fie perfecți?

 

Și nici jertfele animalelor nu puteau curăța conștiința păcătosului. Scopul lor era să arate înainte spre lucrarea lui Isus și spre sacrificiul Său, singurul care putea să facă adevărata curățire de păcat (Evrei 9:14; 10:1-3,10-14). Rolul preoților din seminția lui Levi și al jertfelor lor a fost temporar și ilustrativ. Prin lucrarea lor, Dumnezeu voia să determine poporul să-și pună încrederea în lucrarea lui Isus din viitor, „Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29).

 

3. Citește Evrei 7:11-16. De ce a fost nevoie de o schimbare a Legii?

 

Evrei 7:11-16

„11 Dacă, dar, desăvârşirea ar fi fost cu putinţă prin preoţia leviţilor – căci sub preoţia aceasta a primit poporul Legea – ce nevoie mai era să se ridice un alt preot „după rânduiala lui Melhisedec”, şi nu după rânduiala lui Aaron? 12 Pentru că, odată schimbată preoţia, trebuia numaidecât să aibă loc şi o schimbare a Legii. 13 În adevăr, Acela despre care sunt zise aceste lucruri face parte dintr-o altă seminţie, din care nimeni n-a slujit altarului. 14 Căci este vădit că Domnul nostru a ieşit din Iuda, seminţie despre care Moise n-a zis nimic cu privire la preoţie. 15 Lucrul acesta se face şi mai luminos când vedem ridicându-se după asemănarea lui Melhisedec un alt preot, 16 pus nu prin legea unei porunci pământeşti, ci prin puterea unei vieţi nepieritoare”.

 

Evrei 7:12 explică faptul că schimbarea preoției a făcut necesară schimbarea Legii. De ce? Deoarece exista o lege foarte strictă care îi interzicea unui om care nu era din seminția lui Levi, prin Aaron, să slujească în calitate de preot (Numeri 3:10; 16:39,40). Evrei 7:13,14 lămurește că Isus era din linia genealogică a lui Iuda și, deci, această lege Îl oprea să fie un preot dintre leviți. Așadar, Pavel susține că numirea lui Isus ca preot a însemnat că Dumnezeu a schimbat legea preoției.

 

Venirea lui Isus a implicat și o schimbare a legii privitoare la jertfe. Păcătoșilor li se cerea să aducă diferite tipuri de jertfe, ca să obțină ispășirea (Leviticul 1–7), dar acum, că Isus a venit și a adus o jertfă desăvârșită, legea cu privire la jertfe a fost și ea înlăturată (Evrei 10:17,18), ca urmare a noului legământ și a revelației mai bogate despre planul de mântuire.

 

Gândește-te la numărul nesfârșit de jertfe animale care au fost aduse în Antichitate, toate arătând spre Isus; și totuși, nici măcar una nu a putut plăti pentru păcatele noastre. De ce doar moartea lui Isus a putut să plătească pentru ele?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO