[luni, 10 mai] Modelul mântuirii

 

 

„De aceea, spune copiilor lui Israel: «Eu sunt Domnul. Eu vă voi izbăvi din muncile cu care vă apasă egiptenii în robia lor și vă voi scăpa cu braț întins și cu mari judecăți. Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii” (Exodul 6:6,7).

 

4. Ce principii descoperi în versetele de mai sus legate de rolul lui Dumnezeu față de omenire în relația de legământ? Fii atent de câte ori este folosit pronumele personal „Eu” în versetele acestea.

 

Eliberarea poporului Israel din sclavia egipteană și salvarea lui Noe și a familiei lui de la potop sunt cele două evenimente mântuitoare proeminente din scrierile lui Moise. Ambele ne oferă perspective cu privire la știința mântuirii. Însă în mod special evenimentul exodului este cel care oferă modelul de bază.

 

Când le spune copiilor lui Israel, prin Moise: „Eu vă voi izbăvi” (Exodul 6:6), Dumnezeu le spune literalmente: „Eu voi acționa ca un izbăvitor-răscumpărător” sau go’el.

 

„Verbul a izbăvi din versetul 6 se referă la membrul unei familii care îl cumpără înapoi, sau îl răscumpără, pe un alt membru al familiei, mai ales când acela a ajuns sclav din cauza unei datorii sau este pe punctul de a ajunge sclav. După câte se pare, poporul Israel nu avea pe pământ nicio rudă care să-l poată răscumpăra, dar Dumnezeu era acum ruda lui Israel, familia lui răscumpărătoare.” – Bernard L. Ramm, „His Way Out”, p. 50.

 

5. Cum înțelegi ideea că Dumnezeu Își „răscumpără”, sau Își cumpără înapoi, din sclavie poporul? Care a fost prețul care a trebuit plătit? Ce ne spune aceasta despre valoarea noastră?

 

Marcu 10:45

„Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!”

 

1 Timotei 2:6

„…care S-a dat pe Sine Însuşi ca preţ de răscumpărare pentru toţi: faptul acesta trebuia adeverit la vremea cuvenită…”

 

Apocalipsa 5:9

„Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile, căci ai fost înjunghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam”.

 

În Exodul 3:8, Dumnezeu spune că El „S-a coborât” pentru a-l izbăvi pe Israel. Acesta este un verb obișnuit atunci când vorbim despre interacțiunea lui Dumnezeu cu omenirea. Dumnezeu este în cer, iar noi suntem pe pământ și doar atunci când Dumnezeu „coboară” pe pământ ne poate răscumpăra. În sensul cel mai adevărat al ideii, doar atunci când Isus a venit pe pământ, a trăit, a suferit, a murit și a înviat pentru noi am putut să fim răscumpărați. „Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre noi” (Ioan 1:14). Acesta este un alt mod de a spune că Dumnezeu a coborât pentru a ne salva.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO