[marți, 29 decembrie] „Veniți totuși să ne judecăm”

 

 

6. Citește de mai multe ori versetul (dar și versetele dinainte pentru a înțelege contextul) și scrie ce crezi tu că vrea Domnul să spună aici.

 

Isaia 1:18

„Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna”.

 

Dumnezeu a adus dovezi evidente că iudeii erau vinovați de încălcarea legământului (Isaia 1:2-15) și a făcut apel la ei în vederea unei reforme (vers. 16,17). Apelul acesta sugerează că există speranță. Ce sens ar avea să îl îndemni pe un criminal condamnat la moarte să-și schimbe căile? Cum poate un condamnat la moarte să-l ocrotească pe cel asuprit, să facă dreptate orfanului și să o apere pe văduvă? Dar, când Dumnezeu spune: „Veniți totuși să ne judecăm” (vers. 18), încă putem vedea cum Domnul dorește să stea de vorbă cu copiii Lui, cum caută încă să-i determine să se pocăiască și să se întoarcă de la căile lor rele, indiferent cât de căzuți erau.

 

Domnul spune: „De vor fi păcatele voastre … roșii ca purpura, se vor face albe…” De ce sunt păcatele roșii? Roșul este culoarea „sângelui” (vina sângelui) de pe mâinile vinovaților (Isaia 1:15). Prin contrast, albul este culoarea purității, a nevinovăției. Dumnezeu Se oferă să-i schimbe. Același limbaj a folosit și împăratul David când a strigat către Domnul să-l ierte de păcatul lui de a o fi luat pe Bat-Șeba și de a-l fi omorât pe bărbatul ei (Psalmii 51:7,14). În Isaia 1:18, judecata lui Dumnezeu este o ofertă de iertare pentru poporul Său!

 

7. Ce legătură este între iertarea oferită de Domnul și schimbarea lor?

 

Isaia 1:18

„Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna”.

 

Isaia 44:22

„Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor şi păcatele ca o ceaţă: întoarce-te la Mine, căci Eu te-am răscumpărat.”

 

Înțelegem acum de ce cuvintele de avertizare sunt atât de aspre. Domnul nu Își leapădă poporul, ci vrea să-l aducă înapoi la Sine. Oferta Sa de iertare este argumentul cel mai puternic în favoarea apelului Său către popor de a se curăți de păcate (Isaia 1:16,17). Iertarea Sa face posibilă transformarea lor prin puterea Lui. Aici vedem semințele „noului legământ” profetizat în Ieremia 31:31-34, în care iertarea este temelia unei relații cu Dumnezeu în virtutea unei inimi noi. Pornim cu o datorie pe care niciodată nu o vom putea plăti. Dar, din starea smerită de recunoaștere a nevoii noastre de iertare, vom fi gata să acceptăm tot vrea Dumnezeu să ne dea.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO