[sâmbătă, 26 septembrie] Educația în Grădina Edenului


 

Text de memorat:

 

Iov 36:22

„Iată, Dumnezeu este înălţat în puterea Sa; care învăţător este ca El?”

 

Majoritatea cercetătorilor Bibliei cunosc istoria relatată în primele trei capitole din Geneza și seria ei de personaje: Dumnezeu, Adam, Eva, îngerii, șarpele. Cadrul este o grădină splendidă, într-un paradis numit Eden. Cursul intrigii pare să urmeze o serie logică de evenimente. Dumnezeu creează. Dumnezeu îi instruiește pe Adam și pe Eva. Adam și Eva păcătuiesc. Adam și Eva sunt alungați din Eden. Totuși, o privire mai atentă la primele capitole din Geneza, mai ales prin prisma educației, va oferi o mai bună cunoaștere a personajelor, a cadrului și a narațiunii.

 

„Sistemul de educație instituit la începutul lumii trebuia să fie un model pentru om de-a lungul veșniciei. Ca o ilustrare a principiilor sale, a fost întemeiată o școală-model în Eden, căminul primilor noștri părinți. Grădina Edenului era sala de clasă, natura era manualul, Creatorul Însuși era Profesorul, iar părinții familiei omenești erau elevii.” – Ellen G. White, Educație, p. 20

 

Domnul a fost fondatorul, directorul și învățătorul acestei prime școli. Dar, după cum știm, Adam și Eva au ales un alt învățător și au învățat lecțiile greșite. Ce s-a întâmplat, de ce și ce anume putem învăța din acest raport timpuriu despre educație, care ne poate ajuta pe noi azi?

 

 

Studiu la rând

 

Biblia: Isaia 29–35

1. Cine sunt cei care se vor bucura tot mai mult de Sfântul lui Israel?
2. Ce anume va da Domnul în vreme de necaz și strâmtorare?
3. Despre cine scrie autorul că ține loc de râuri și de pâraie late?
4. Cum se va numi calea pe care nici chiar cei fără minte nu vor putea să se rătăcească?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”, subcapitolul „Botezul și calitatea de membru al bisericii”

5. Ce înseamnă a fi mântuit?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO