[joi, 16 iulie] Recunoașterea oportunităţilor oferite de Dumnezeu

Cartea Faptele apostolilor este plină de relatări referitoare la modul în care ucenicii au folosit oportunitățile providențiale pentru înaintarea Împărăției lui Dumnezeu. De la un capăt la altul al cărții, citim rapoarte fascinante despre biserica primară și modul în care ea a crescut, chiar în ciuda problemelor pe care le-­a avut de înfruntat, atât din interior, cât și din exterior.

 

5. Cum își povestește apostolul Pavel experienţa trăită la Troa?

 

2 Corinteni 2:12,13

„12 Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, măcar că mi se deschisese acolo o uşă în Domnul, 13 n-am avut linişte în duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit, de aceea mi-am luat ziua bună de la fraţi şi am plecat în Macedonia”.

 

În mod miraculos, Dumnezeu a deschis o oportunitate pentru Pavel ca el să predice Evanghelia pe continentul european, iar Pavel știa că „ușile” deschise astăzi de Dumnezeu ar putea fi închise mâine. Prinzând ocazia și văzând posibilitățile, imediat s-­a îmbarcat spre Macedonia.

 

Dumnezeul Noului Testament este Dumnezeul care ne oferă oportunități providențiale de a ne împărtăși credința. Peste tot în cartea Faptele apostolilor, El este la lucru. Există deschidere în orașe, în provincii, în țări și, mai presus de orice, în inima fiecărui om.

 

6. Ce ne învaţă următoarele versete despre deschiderea lui Filip faţă de modul în care conduce Dumnezeu și promptitudinea răspunsului lui la oportunităţile divine?

 

Faptele 8:26-38

„26 Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu”. 27 Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian, un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor vistieriilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, 28 se întorcea de acolo şi şedea în carul lui şi citea pe prorocul Isaia. 29 Duhul a zis lui Filip: „Du-te şi ajunge carul acesta!” 30 Filip a alergat şi a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: „Înţelegi tu ce citeşti?” 31 Famenul a răspuns: „Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?” Şi a rugat pe Filip să se suie în car şi să şadă împreună cu el. 32 Locul din Scriptură pe care-l citea era acesta: „El a fost dus ca o oaie la tăiere şi ca un miel fără glas înaintea celui ce-l tunde, aşa nu Şi-a deschis gura; 33 în smerenia Lui, judecata I-a fost luată. Şi cine va zugrăvi pe cei din timpul Lui? Căci viaţa I-a fost luată de pe pământ.” 34 Famenul a zis lui Filip: „Rogu-te, despre cine vorbeşte prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul?” 35 Atunci, Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta şi i-a propovăduit pe Isus. 36 Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat?” 37 Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate”. Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu”. 38 A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen”.

 

„Un înger l­-a călăuzit pe Filip la acela care căuta lumina și care era gata să primească Evanghelia; și astăzi îngerii vor conduce pașii acelor lucrători care Îi vor îngădui Duhului Sfânt să le sfințească limba, să le curețe și să le înnobileze inima. Îngerul trimis la Filip ar fi putut face singur lucrarea pentru etiopian, dar nu acesta este modul lui Dumnezeu de a lucra. Planul Său este ca oamenii să lucreze pentru semenii lor.” – Ellen G. White, „Faptele apostolilor”, p. 109

 

Dacă avem urechi de auzit și ochi de văzut, vom fi și noi conduși de îngeri nevăzuți pentru a ajunge cu adevărurile Împărăției la căutătorii de adevăr.

 

Observă ce loc au ocupat Scripturile în această relatare și cât de important a fost pentru cineva care cunoștea Scripturile să le și explice. Ce lecții găsim aici?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO