[miercuri, 1 iulie] Credincioși poruncii lui Hristos

Loialitatea față de Hristos necesită un angajament de a face voia Lui. Ea impune ascultare de poruncile Sale și urmarea este o inimă care bate la unison cu inima Lui pentru a-­i salva pe ce pierduți. Loialitatea pune pe primul loc lucrurile cărora Isus le acordă prioritate.

 

5. Ce spun următoarele pasaje despre dorinţa lui Dumnezeu? Care este prioritatea Lui?

 

1 Timotei 2:3,4

”3 Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, 4 care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.”

 

2 Petru 3:9

„Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinţei Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă.”

 

Dumnezeu dorește salvarea oamenilor. Nu există nimic altceva mai important pentru El. Aceasta este dorința Lui cea mai fierbinte. Comentariile biblice AZȘ fac următoarea observație cu privire la conjuncția „ci”. Termenul grecesc este alla. Aici este folosit cu sensul de „a accentua contrastul dintre interpretarea greșită a naturii lui Dumnezeu, și anume că El ar putea dori ca unii să piară, și faptul că El dorește ca toți să fie salvați” (vol. 7, p. 615). Porunca lui Hristos adresată fiecăruia dintre noi de a fi părtași la lucrarea Lui, în calitate de martori ai dragostei, harului și adevărului Său, este urmarea dorinței Lui ca întreaga omenire să fie mântuită.

 

6. Cui i s-a aplicat iniţial următorul pasaj? Cum îl folosește Pavel?

 

Isaia 49:6

„El zice: ‘Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului’.”

 

Faptele 13:47

„Căci aşa ne-a poruncit Domnul: ‘Te-am pus ca să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului’.”

 

Sunt situații în care o profeție a Vechiului Testament are mai multe aplicații. Aici, apostolul Pavel ia o profeție care s-­a referit mai întâi la Israel și apoi la Mesia (vezi Isaia 41:8; 49:6 și Luca 2:32) și o aplică la biserica Noului Testament. Dacă neglijează sau minimalizează porunca lui Hristos, biserica nu își atinge scopul existenței și nu își îndeplinește chemarea profetică față de lume.

 

Care sunt pericolele pentru biserică, chiar și pentru o biserică locală, dacă ajunge să fie concentrată doar pe ce se întâmplă în interior?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO