[joi, 11 iunie] Tipologia ca profeţie

 

 

Simbolurile profețiilor apocaliptice, precum cele găsite în Daniel și Apocalipsa, au o singură împlinire. De exemplu, țapul și­-a găsit împlinirea în Grecia, o singură împărăție (Daniel 8:21). De fapt, textul a fost foarte clar și a numit împărăția pe nume! Putea să mai fie mai clar de atât?

 

Totuși, tipologia se concentrează pe persoane, evenimente sau instituții reale din Vechiul Testament pe care le regăsim și în realitatea istorică, dar care ne îndreaptă atenția spre o realitate mai măreață în viitor. Tipologia, ca metodă de interpretare, a fost folosită încă din vremea lui Isus și a scriitorilor Noului Testament și se regăsește chiar și în Vechiul Testament. Singurul ghid care ne ajută să recunoaștem un tip și un antitip este faptul că un scriitor inspirat al Scripturii le identifică.

 

6. La ce evenimente din istorie face referire Pavel când sfătuieşte biserica din Corint? Ce legătură are aceasta cu noi astăzi?

 

1 Corinteni 10:1-13 

”Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri toţi au fost sub nor, toţi au trecut prin mare, 2 toţi au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise; 3 toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească 4 şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei, şi stânca era Hristos. 5 Totuşi cei mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie. 6 Şi aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei. 7 Să nu fiţi închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: „Poporul a şezut să mănânce şi să bea şi s-au sculat să joace”. 8 Să nu curvim, cum au făcut unii din ei, aşa că într-o singură zi au căzut douăzeci şi trei de mii. 9 Să nu ispitim pe Domnul, cum L-au ispitit unii din ei, care au pierit prin şerpi. 10 Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciţi de Nimicitorul. 11 Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au fost scrise pentru învăţătura noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor. 12 Astfel dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. 13 Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda.”

 

Pavel face referire la realitatea istorică din Exodul și dezvoltă o tipologie bazată pe experiența evreilor din vechime, în trecerea prin pustie. Astfel, Pavel arată că Dumnezeu, care l­a inspirat pe Moise să scrie aceste evenimente, a dorit ca aceste lucruri „să ne slujească nouă drept pilde” (1 Corinteni 10:6), sfătuind Israelul spiritual să se împotrivească ispitei în aceste zile din urmă.

 

7. Citeşte pasajele de mai jos şi scrie împlinirea fiecărui tip şi antitip, aşa cum sunt descrise de Isus şi de scriitorii Noului Testament.

 

Matei 12:40 

”Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului.”

 

Ioan 19:36

”Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura: „Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat””.

 

Ioan 3:14,15

”14 Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustie, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului, 15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.”

 

Romani 5:14

”Totuşi moartea a domnit, de la Adam până la Moise, chiar peste cei ce nu păcătuiseră printr-o călcare de lege asemănătoare cu a lui Adam, care este o icoană preînchipuitoare a Celui ce avea să vină.”

 

Ioan 1:29

”A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!”

 

Isus și scriitorii Noului Testament aplică tipului și antitipului o interpretare care evidențiază sensul profetic, îndreptând atenția spre împlinirea realității istorice.

 

Gândește-te la serviciul din sanctuarul pământesc, care funcționa ca un tip al întregului plan de mântuire. Ce ne învață acest lucru despre importanța mesajului sanctuarului pentru noi astăzi?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO