[marţi, 28 aprilie] Claritatea Scripturii

 

 

3. Ce ne sugerează faptul că Isus face repetate referiri la Scriptură, subliniind claritatea mesajului ei?

 

Matei 21:42

”Isus le-a zis: „N-aţi citit niciodată în Scripturi că: ‘Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului; Domnul a făcut acest lucru, şi este minunat în ochii noştri’?”

 

Matei 22:31

”Cât priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit ce vi s-a spus de Dumnezeu, când zice:”

 

Matei 12:3,5

”3 Dar Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu el?
5 Sau n-aţi citit în Lege că, în zilele de Sabat, preoţii calcă Sabatul în Templu, şi totuşi sunt nevinovaţi?”

 

Matei 19:4

”Drept răspuns, El le-a zis: „Oare n-aţi citit că Ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească şi parte femeiască”

 

Matei 24:15

”De aceea, când veţi vedea urâciunea pustiirii, despre care a vorbit prorocul Daniel, aşezată în Locul Sfânt – cine citeşte să înţeleagă!”

 

Marcu 12:10

”Oare n-aţi citit locul acesta din Scriptură: ‘Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului”

 

Marcu 12:26

”În ceea ce priveşte învierea morţilor, oare n-aţi citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbeşte despre Rug, ce i-a spus Dumnezeu când a zis: ‘Eu sunt Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov?’”

 

Marcu 13:14

”Când veţi vedea urâciunea pustiirii stând acolo unde nu se cade să fie – cine citeşte să înţeleagă –, atunci cei ce vor fi în Iudeea să fugă la munţi.”

 

Luca 6:3

”Isus le-a răspuns: „Oare n-aţi citit ce a făcut David când a flămânzit, el şi cei ce erau împreună cu el?”

 

Mărturia biblică nu este ambiguă: Biblia este suficient de clară în învățăturile ei, este atât de clară, încât poate fi înțeleasă de oricine, în special învățăturile de bază. Există oportunități infinite pentru ca înțelegerea și cunoștința dobândite să pătrundă și mai în profunzime. Noi nu avem nevoie de niciun magisteriu ecleziastic pentru a ne spune care este sensul Bibliei. Învățăturile ei de bază pot fi înțelese de toți credincioșii. Biblia promovează preoția tuturor credincioșilor și nu își limitează interpretarea doar pentru câțiva oameni aleși, cum ar fi clericii. Biblia ne încurajează să studiem Scriptura pentru noi înșine, deoarece noi avem capacitatea de a înțelege mesajul lui Dumnezeu pentru noi.

 

Noi credem că „exemplul consecvent al scriitorilor Bibliei ne arată că Scripturile trebuie înțelese în sensul simplu, literal, în afara situațiilor în care se prezintă un simbol clar și evident. … Nu trebuie dată la o parte vreo «coajă» a sensului literal pentru a ajunge la «miezul» sensului simbolic, ascuns, alegoric, pe care doar cel inițiat l-­ar putea descoperi.” – Handbook of Seventhday Adventist Theology, 2000, p. 65. Claritatea Bibliei este legată de limbaj, de sens și de cuvintele Scripturii, deoarece există un adevăr precis pe care autorii Bibliei l-­au avut în vedere și nu mai multe sensuri subiective, necontrolate ale textului biblic.

 

Dar aceasta nu înseamnă că nu este posibil ca uneori să ajungem la pasaje și idei pe care să nu le înțelegem pe deplin. La urma urmei, acesta este Cuvântul lui Dumnezeu și noi suntem doar niște ființe căzute. Totuși, Cuvântul lui Dumnezeu este suficient de clar cu privire la lucrurile pe care chiar trebuie să le știm și să le înțelegem, în special în ce privește mântuirea.

 

S-a întâmplat să nu înțelegi anumite texte și, mai apoi, să îți fie clarificate? Ce ai învățat din acea experiență care i-ar putea ajuta și pe alții?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO