Puterea transformatoare a Cuvântului

6. Ce schimbare a adus în viaţa lui Iosia şi a întregului popor descoperirea Cărții Legii?

2 Împărați 22:3-20
3. Regele lui Israel le spusese slujitorilor săi: „Ştiţi că Ramotul Ghiladului este al nostru, iar noi nu facem nimic ca să-l luăm din mâna regelui Aramului!”
4. El l-a întrebat pe Iehoşafat: – Vrei să mergi cu mine la război împotriva Ramotului Ghiladului? Iehoşafat i-a zis regelui lui Israel: – Eu şi cu tine vom fi una, poporul meu ca poporul tău şi caii mei ca ai tăi.
5. Însă Iehoşafat i-a zis regelui lui Israel: – Întreabă, te rog, mai întâi Cuvântul Domnului.
6. Regele lui Israel i-a adunat pe profeţi, aproape patru sute de bărbaţi, şi i-a întrebat: – Să merg la război împotriva Ramotului Ghiladului sau să renunţ? Ei au răspuns: – Suie-te! Stăpânul îl va da în mâna regelui.
7. Dar Iehoşafat a zis: – Nu mai este aici niciun alt profet al Domnului, ca să-l putem întreba?
8. Regele lui Israel i-a răspuns lui Iehoşafat: – Mai este un bărbat prin care putem să-L întrebăm pe Domnul, dar îl urăsc, pentru că nu profeţeşte nimic bun cu privire la mine, ci numai rău: este Micaia, fiul lui Imla. Iehoşafat a zis: – Să nu vorbească regele aşa.
9. Atunci regele lui Israel a chemat un demnitar şi a zis: – Cheamă-l repede pe Micaia, fiul lui Imla!
10. Regele lui Israel şi Iehoşafat, regele lui Iuda, îmbrăcaţi în hainele regale, şedeau pe câte un tron în aria de treierat de la intrarea porţii Samariei, şi toţi profeţii profeţeau înaintea lor.
11. Zedechia, fiul lui Chenaana, îşi făcuse nişte coarne de fier şi spunea: „Aşa vorbeşte Domnul: «Cu acestea îi vei străpunge pe aramei până îi vei mistui!»”
12. Şi toţi profeţii profeţeau la fel, zicând: „Suie-te la Ramotul Ghiladului şi învinge! Domnul îl va da în mâna regelui.”
13. Mesagerul care s-a dus să-l cheme pe Micaia i-a spus acestuia: – Iată, cuvintele profeţilor aduc regelui un singur mesaj de bine. Să fie şi cuvântul tău, te rog, ca al fiecăruia dintre ei şi să vorbeşti de bine!
14. Micaia i-a răspuns: – Viu este Domnul că voi vorbi ceea ce-mi va spune Domnul.
15. Când a ajuns la rege, acesta l-a întrebat: – Micaia, să mergem la război împotriva Ramotului Ghiladului sau să renunţăm? El i-a răspuns: – Suie-te şi învinge! Domnul îl va da în mâna regelui.
16. Regele i-a zis: – De câte ori trebuie să te pun să juri că nu-mi vei spune decât adevărul în Numele Domnului?
17. Atunci el a zis: – Am văzut tot Israelul risipit pe munţi ca nişte oi care n-au păstor, iar Domnul a zis: „Acestea nu au stăpân. Să se întoarcă fiecare în pace acasă.”
18. Regele lui Israel i-a zis lui Iehoşafat: – Nu ţi-am spus că nu profeţeşte nimic bun cu privire la mine, ci numai de rău?
19. Micaia a zis: – Ascultă deci Cuvântul Domnului! L-am văzut pe Domnul şezând pe tronul Său şi toată oştirea cerurilor am văzut-o stând în picioare lângă El, la dreapta şi la stânga Lui.
20. Şi Domnul a întrebat: „Cine-l va amăgi pe Ahab ca să se suie la Ramotul Ghiladului şi să piară acolo?” Unul a răspuns într-un fel, altul a răspuns în alt fel.

În anul 621 î.Hr., când Iosia avea doar douăzeci şi cinci de ani, Hilchia, marele-preot, a găsit „cartea Legii”, posibil primele cinci cărți ale lui Moise sau, mai specific, Deuteronomul. În timpul domniei tatălui său, Amon, și a nelegiuitului său bunic, Manase, acest sul s-a pierdut din cauza închinării la Baal, la Astarteea și „înaintea întregii oștiri a cerurilor” (2 Împărați 21:3-9). Când a auzit condițiile legământului, Iosia și-a sfâșiat hainele de supărare, dându-și seama cât se îndepărtaseră el și poporul de închinarea la adevăratul Dumnezeu. De îndată a început o reformă în toată țara, nimicind înălțimile și distrugând idolii. După ce a terminat, în Iuda a rămas un singur loc de închinare: Templul lui Dumnezeu de la Ierusalim. Așadar, descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu duce la convingere, pocăință și puterea de a face o schimbare. Această schimbare a început cu Iosia și apoi s-a extins în tot Regatul lui Iuda.

7. Ce asigurare avem că Biblia are puterea de a ne schimba viața și de a ne arăta calea spre mântuire?

Ioan 16:13
Însă când va veni El, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la Sine, ci va vorbi tot ceea ce va auzi şi vă va înştiinţa despre lucrurile care urmează să vină.

Ioan 17:17
Sfinţeşte-i prin adevăr! Cuvântul Tău este adevărul.

Evrei 4:12
Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri, străpungând până desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva şi fiind în stare să judece gândurile şi intenţiile inimii.

Romani 12:2
Nu vă conformaţi acestui veac, ci lăsaţi-vă transformaţi prin reînnoirea minţii voastre, ca să puteţi discerne care este voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută şi desăvârşită.

Una dintre cele mai puternice mărturii despre puterea Bibliei este viața schimbată a unui om. Cuvântul arată păcatul și viciul și ne descoperă firea noastră pământească și nevoia de un Mântuitor.

O carte unică aşa cum este Biblia, ancorată în istorie, plină de profeții și cu puterea de a transforma viața, trebuie interpretată într-un mod unic. Ea nu poate fi interpretată ca orice altă carte, căci Cuvântul viu al lui Dumnezeu trebuie înțeles în lumina unui Hristos viu care a făgăduit că va trimite Duhul Său să ne călăuzească în „tot adevărul” (Ioan 16:13). Fiind o descoperire a adevărului lui Dumnezeu, Biblia trebuie să conțină propriile principii interne de interpretare, care pot fi descoperite studiind modul în care au folosit Scriptura autorii ei și felul în care au fost călăuziți de ea când i-au permis să se interpreteze singură.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO