„Cântărit și găsit prea ușor”

4. Care este motivul prezentat de Daniel pentru apropiata moarte a împăratului?

Daniel 5:13-28
13. Atunci, Daniel a fost adus înaintea împăratului. Împăratul a luat cuvântul şi a zis lui Daniel: „Tu eşti Daniel acela, unul din prinşii de război ai lui Iuda, pe care i-a adus aici din Iuda tatăl meu, împăratul?
14. Am aflat despre tine că ai în tine duhul dumnezeilor şi că la tine se găsesc lumini, pricepere şi o înţelepciune nemaipomenită.
15. Au adus înaintea mea pe înţelepţi şi pe cititorii în stele, ca să citească scrierea aceasta şi să mi-o tâlcuiască, dar n-au putut să tâlcuiască aceste cuvinte.
16. Am aflat că tu poţi să tâlcuieşti şi să dezlegi întrebări grele; acum, dacă vei putea să citeşti scrierea aceasta şi să mi-o tâlcuieşti, vei fi îmbrăcat cu purpură, vei purta un lănţişor de aur la gât şi vei avea locul al treilea în cârmuirea împărăţiei!”
17. Daniel a răspuns îndată înaintea împăratului: „Ţine-ţi darurile şi dă altuia răsplătirile tale! Totuşi voi citi împăratului scrierea şi i-o voi tâlcui.
18. Împărate, Dumnezeul cel Preaînalt dăduse tatălui tău, Nebucadneţar, împărăţie, mărime, slavă şi strălucire
19. şi, din pricina mărimii pe care i-o dăduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau şi tremurau înaintea lui. Căci împăratul omora pe cine voia şi lăsa cu viaţă pe cine voia; înălţa pe cine voia şi cobora pe cine voia.
20. Dar, când i s-a îngâmfat inima şi i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătesc şi a fost despuiat de slava lui;
21. a fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor şi a locuit la un loc cu măgarii sălbatici; i-au dat să mănânce iarbă ca la boi, şi trupul i-a fost udat cu roua cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea.
22. Dar tu, Belşaţar, fiul lui, nu ţi-ai smerit inima, măcar că ai ştiut toate aceste lucruri.
23. Ci te-ai înălţat împotriva Domnului cerurilor; vasele din Casa Lui au fost aduse înaintea ta şi aţi băut vin cu ele, tu şi mai-marii tăi, nevestele şi ţiitoarele tale; ai lăudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn şi de piatră, care nici nu văd, nici n-aud şi nici nu pricep nimic, şi n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia se află suflarea ta şi toate căile tale!
24. De aceea a trimis El acest cap de mână care a scris scrierea aceasta.
25. Iată însă scrierea care a fost scrisă: ‘Numărat, numărat, cântărit şi împărţit!’
26. Şi iată tâlcuirea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ţi-a numărat zilele domniei şi i-a pus capăt.
27. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă şi ai fost găsit uşor!
28. Împărţit înseamnă că împărăţia ta va fi împărţită şi dată mezilor şi perşilor!”

Obligat de împrejurări, împăratul a acceptat să îl cheme pe Daniel, dar se pare că a făcut acest lucru cu reținere. Aceasta ne poate spune mai multe despre atitudinea împăratului față de Dumnezeul lui Daniel, și nu neapărat față de profet.

Răspunsul lui Daniel la auzul recompensei făgăduite de împărat spune mult despre prioritățile și caracterul său. Cel mai probabil, cunoscând semnificația cuvintelor tainice, Daniel își dădea seama cât de lipsită de valoare era recompensa.

Apoi, Daniel l-a învinuit pe împărat pentru trei lucruri.

În primul rând, Belșațar ignorase total experiența lui Nebucadnețar. Altfel s-ar fi pocăit și s-ar fi smerit la fel ca predecesorul lui.

În al doilea rând, Belșațar folosise vasele de la templu pentru a bea vin și a-i lăuda pe zeii lui. Aici Daniel menționează cele șase tipuri de materiale folosite în facerea idolilor, aceeași ordine menționată anterior.

În al treilea rând, împăratul nu Îi dăduse slavă lui Dumnezeu, Cel „în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale!” (Daniel 5:23).

După ce a menționat toate punctele în care împăratul greșise, Daniel a început tâlcuirea scrierii divine ce conținea cuvinte a căror semnificație ar fi trebuit să le fie cunoscută împăratului și înțelepților lui: MENE: „numărat”; TECHEL: „cântărit” și UPFARSIN: „împărțit”.

Cu armata medo-persană la porțile cetăţii, împăratul și înțelepții au bănuit că scrierea prevestea ceva rău, dar înțelepții nu au îndrăznit să-i spună împăratului ceva neplăcut. Doar Daniel a putut să decodifice mesajul într-o afirmație clară pentru Belșațar: „Numărat (MENE) înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit (TECHEL) înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor! Împărțit (UPFARSIN) înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor!” (Daniel 5:26-28). Acestea nu erau tocmai cuvinte de mângâiere și veselie.

Pedeapsa a venit rapid asupra împăratului. Cum putem să ne încredem în Dumnezeu în situaţiile în care încă nu s-a făcut dreptate și judecată? (Vezi Eclesiastul 3:17; 8:11; Matei 12:36; Romani 14:12.)

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO