Conducători în Israel

 Și tot poporul s-a dus să mănânce şi să bea. Şi au trimis câte o parte şi altora, şi s-au înveselit mult. Căci înţeleseseră cuvintele care li se tâlcuiseră. (Neemia 8:12)

Ezra și Neemia sunt exemple de conducători consacrați lui Dumnezeu și împlinirii lucrării la care i-a chemat El. Dragostea pentru Dumnezeu le-a insuflat dorința de a fi slujitori credincioși. De fapt, credincioșia lor a fost o parte centrală a studiului nostru.

În această săptămână vom privi la câteva exemple de conducători din Biblie, inclusiv la exemplul lui Ezra și Neemia. Nu este un studiu cuprinzător, ar putea fi spuse mult mai multe. Totuși exemplele alese sunt esențiale pentru fiecare lider. Poate în prezent nu te consideri conducător, dar fiecare dintre noi are influență asupra altora, de aceea, lecțiile acestea pot fi aplicate oricui. Cuvântul lui Dumnezeu ocupă un loc central în experiența lui Ezra şi Neemia. Cuvântul le-a transformat gândirea și viața și a dus la reînviorare și reformă. Ei erau datori Cuvântului lui Dumnezeu și învățăturilor găsite în el. Tot așa, ca adventiști de ziua a șaptea, indiferent care este statutul sau rolul nostru, noi trebuie să acordăm Cuvântului un loc central în viața noastră.

Studiu la rând: Estera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Evanghelizare, subcapitolul „(Permițând) Mai mult decât metoda unui singur om”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO