Lumea creată, o licărire a slavei lui Dumnezeu

Această lume și tot ce are viață în ea, viața noastră și tot ce facem cu ea, viețile tuturor celor din jurul nostru și modul în care interacționăm cu ei, viața însăși și cât de bine este trăită – toate acestea încep cu Dumnezeu: „Căci în El avem viața, mișcarea și ființa” (Faptele 17:28).

Relatarea biblică începe așa: „La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul” (Geneza 1:1). Faptul că El a rostit un cuvânt și ce a spus a luat ființă ne îndreaptă atenția spre o putere și un proces pe care noi nu putem să le înțelegem.

Și totuși, Dumnezeu nu a creat de la distanță, ci a fost implicat personal, în special când l-a creat pe primul om (vezi Geneza 2:7).

1. Ce lucruri importante ne spune despre Dumnezeu relatarea despre crearea omului? Ce lucruri importante ne spune despre oameni?

Geneza 1:26-31
26. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”
27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.
28. Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”
29. Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.
30. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost.
31. Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune. Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.

S-a afirmat că putem afla multe despre Dumnezeu, privind lucrurile create de El și văzând în ele licăriri ale caracterului Creatorului. Dar putem vedea licăriri ale modului în care Dumnezeu a creat lumea și dacă examinăm înțelegerea pe care o avem cu privire la Dumnezeu. De exemplu, dacă El este un Dumnezeu al ordinii, e de așteptat să găsim ordine în creația Sa. Sau, dacă noi credem că este un Dumnezeu al creativității, nu ar trebui să fim surprinși când găsim nenumărate dovezi ale creativității Sale în lumea pe care a făcut-o.

Tot așa, noi credem că El este un Dumnezeu al relațiilor și vedem că relațiile sunt un element esențial în modul în care Dumnezeu a alcătuit lumea. El a creat fiecare element din această lume în relație cu celelalte. El a creat animalele în armonie relațională. El a creat ființele în relație cu El Însuși, unele cu altele și cu restul creațiunii.

Deși, în multe aspecte, înțelegerea noastră despre Dumnezeu este limitată, ceea ce descoperim despre caracterul Său ar trebui să
fie un indiciu despre cum ar trebui să fie lumea.

Poți înțelege lumea mai bine dacă o privești ca pe o reflectare a caracterului lui Dumnezeu, chiar și așa distrusă de păcat?

Studiul biblic audio:

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO