Pregătirea pentru căsătorie

Una dintre cele mai mari schimbări cu care se confruntă omul este căsătoria.

Desigur, nu toţi oamenii se căsătoresc. În definitiv, Isus, Marele nostru Exemplu, nu a fost căsătorit. Şi nici multe alte personaje biblice. Însă mulţi oameni se căsătoresc şi, de aceea, Biblia vorbeşte despre căsătorie, care este unul dintre cei mai mari factori de schimbare din viaţă.

Primul acord social menţionat în Biblie este căsătoria. Pentru Domnul, căsătoria este atât de importantă, încât cuvintele spuse lui Adam şi Evei despre căsătorie apar încă de trei ori pe paginile Scripturii: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, se va lipi de nevastă-sa şi se vor face un singur trup” (Geneza 2:24; Matei 19:5; Marcu 10:7; Efeseni 5:31). Aceste texte ne spun că, pentru cel care se căsătoreşte, cea mai importantă relaţie din viaţa sa trebuie să fie relaţia cu partenerul de viaţă – chiar mai importantă decât cea cu părinţii. Căsătoria dintre un bărbat şi o femeie este foarte importantă pentru Dumnezeu – ea este şi o ilustrare a relaţiei dintre Fiul Său, Isus, şi mireasa Lui, biserica ( Efeseni 5:32).

Cine construieşte o casă trebuie să-şi ia timp şi să calculeze costurile (Luca 14:28-30). Cu cât mai mult timp ar trebui să-şi ia cel care îşi întemeiază un cămin! O casă este construită din cărămidă,mortar, lemn, fier, sârmă, sticlă, dar un cămin este clădit din lucruri care nu sunt neapărat materiale.

3. Care sunt câteva trăsături esenţiale, importante în toate aspectele vieţii, dar în special pentru cei care se pregătesc pentru căsătorie?

1 Corinteni 13:4-8
4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5. nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte la rău,
6. nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7. acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul. 8Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta; cunoştinţa va avea sfârşit.

Galateni 5:22,23
22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, 23. blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.

Pregătirea pentru căsătorie trebuie să înceapă cu mine, personal, individual. În acelaşi timp, trebuie să mă uit cu atenţie la viitorul partener de viaţă, ca să văd dacă va fi potrivit. Este harnic(ă)? (Proverbele 24:30-34). Are o fire nestăpânită? (Proverbele 22:24). Împărtăşim aceleaşi convingeri? (2 Corinteni 6:14,15). Cum se vor acomoda membrii familiei mele şi prietenii cu viitorul meu soţ (viitoarea mea soţie)? (Proverbele 11:13). Mă bazez eu pe credinţă sau doar pe sentimente? (Proverbele 3:5,6). Răspunsurile la aceste întrebări pot însemna un viitor fericit sau o viaţă de suferinţă.

Gândește-te la câteva relații de căsătorie bune. Ce principii descoperi în ele care pot fi aplicate și la alte tipuri de relații interpersonale?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO