Secretul unității

 9. căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care-l alcătuise în Sine însuşi, 10. ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul, în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ. Efeseni 1:9,10

Efesul era un centru comercial important din Asia Mică. Membrii bisericii din această cetate erau oameni de diferite naționalități și din toate clasele sociale. Dată fiind diversitatea membrilor ei, probabil că biserica era predispusă la conflicte în aceeași măsură ca lumea în care se găsea, doar că membrii ei erau ai lui Hristos și formau un singur trup în El. De aceea, unitatea urmașilor lui Hristos este principala temă a epistolei pe care le-o scrie apostolul Pavel. Pentru el noțiunea de unitate are două dimensiuni: unitatea în biserică, în care membrii ei, iudei și neamuri, formează un singur trup în Hristos, și unitatea în univers, în care toate lucrurile din cer și de pe pământ sunt readuse împreună în Hristos.

Sursa acestei unități este Hristos. Pavel folosește de multe ori în epistola sa expresiile „în Hristos” și „cu Hristos” pentru a arăta ce lucrare a îndeplinit Dumnezeu pentru noi și pentru univers prin viața, moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Scopul urmărit de Dumnezeu prin planul de mântuire este unirea din nou a tuturor lucrurilor prin Hristos. Unirea aceasta se va realiza pe deplin doar la sfârșitul timpului.

27 octombrie – Ziua SOLA SCRIPTURA
Dar pentru construcţii Conferinţe (colectă)

BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: Apocalipsa 22–Geneza 6

  1. Care vor fi urmările pentru cei care adaugă sau scot ceva din prorociile din cartea Apocalipsa?
  2. În ce țară se găsea bedelion?
  3. În ce condiții „pândește păcatul la uşă”?
  4. Ce fel de bucate i-a spus Domnul lui Noe să ia ca merinde?

Istoria mântuirii, cap. 35

  1. De ce anume depinde prosperitatea cauzei (lui Dumnezeu)?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO