O singură credinţă întemeiată pe dragoste

6. Ce înseamnă să-L cunoaştem pe Dumnezeu? Cum dovedim,în viaţa noastră de zi cu zi, că Îl cunoaştem pe Dumnezeu?

1 Ioan 2:3-6
3. Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui.
4. Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.
5. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.
6. Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus.

În general, contemporanii noştri vor să fie consideraţi buni cetăţeni, care respectă legea, dar minimalizează importanţa obligaţiei de a respecta Legea lui Dumnezeu. Unii susţin că harul desfiinţează poruncile, însă Biblia nu ne învaţă aşa.

„Păzirea poruncilor nu constituie o condiţie pentru cunoaşterea lui Dumnezeu, ci un semn că Îl cunoaştem pe Dumnezeu/Isus şi că Îl iubim. Prin urmare, cunoaşterea lui Dumnezeu nu este exclusiv teoretică, ci determină la acţiune.” – Ekkehardt Mueller, The Letters of John, 2009, p. 39.

7. Ce a spus Isus despre iubire şi păzirea poruncilor? Dar Ioan?

Ioan 14:15,21
15. Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.
16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac;
17. şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi.
18. Nu vă voi lăsa orfani, Mă voi întoarce la voi.
19. Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.
20. În ziua aceea, veţi cunoaşte că Eu sunt în Tatăl Meu, că voi sunteţi în Mine şi că Eu sunt în voi.
21. Cine are poruncile Mele şi le păzeşte acela Mă iubeşte; şi cine Mă iubeşte va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi şi Mă voi arăta lui.”

1 Ioan 5:2,3
2. Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui.
3. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele;

8. Ce poruncă nouă le-a dat Isus ucenicilor şi ce legătură are cu unitatea?

Ioan 13:34,35
34. Vă dau o poruncă nouă: să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.
35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”

Porunca aceasta nu este nouă – apare şi în Leviticul 19:18. Ce este nou la porunca lui Isus este ca ucenicii să se iubească aşa cum i-a iubit El. Exemplul Său de dragoste dusă până la sacrificiu constituie noua etică a comunităţii creştine.

Viaţa Sa a fost o demonstraţie practică a iubirii în acţiune şi o manifestare neîntreruptă a iubirii şi a jertfirii de sine pentru binele altora. Lucrarea harului face ca şi în viaţa noastră să existe o manifestare continuă a iubirii şi efortul de negare şi de sacrificare a sinelui. Principiul care Îl anima pe El ar trebui să-i anime şi pe credincioşii Lui în toate relaţiile dintre ei. Ce mărturie puternică va fi pentru lume o dragoste de acest fel! Şi ce forţă de a rămâne uniţi ne va da ea!

Cum putem manifesta și noi dragostea Sa?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO