„Pentru cei ce vor crede în Mine”

4. Care este dorinţa lui Isus pentru aceia care aveau să creadă Evanghelia mai târziu? De ce este importantă împlinirea acestei rugăciuni?

Ioan 17:20-26
20. Şi Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.
21. Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.
22. Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi Noi suntem una –
23. Eu în ei, şi Tu în Mine – pentru ca ei să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine.
24. Tată, vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai dat Tu, ca să vadă slava Mea, slavă pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindcă Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii.
25. Neprihănitule Tată, lumea nu Te-a cunoscut; dar Eu Te-am cunoscut, şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis.
26. Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău şi li-l voi mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.”

Isus S-a rugat ca aceia care aveau să creadă în El în viitor să fie una, aşa cum El şi Tatăl sunt una. Evanghelia lui Ioan consemnează în mai multe locuri afirmaţiile Sale despre unitatea Sa cu Tatăl. El şi Tatăl nu acţionează niciodată independent unul de celălalt, ci sunt uniţi permanent, în tot ce fac (Ioan 5:20-23). Amândoi au iubit atât de mult omenirea căzută, încât Tatăl a fost dispus să-L dea pe Fiul Său, iar Fiul a fost dispus să-Şi dea viaţa pentru noi (Ioan 3:16;Ioan 10:15).

Unitatea menţionată de Isus în rugăciunea aceasta este unitatea în dragoste şi în planuri care există între Tatăl şi Fiul (Ioan 13:35). Prin manifestarea ei, oamenii aveau să vadă relaţia ucenicilor cu Isus şi cu Tatăl. Aşa avea să cunoască lumea că Isus este Mântuitorul. Cum să fie convinsă lumea de adevărul Evangheliei dacă nu vede în poporul lui Dumnezeu dragoste şi unitate?

„Dumnezeu conduce un popor care să stea în perfectă unitate pe platforma adevărului veşnic. (…) Dumnezeu doreşte ca poporul Său să ajungă la unitatea credinţei. Rugăciunea pe care Domnul Hristos a înălţat-o chiar înainte de a fi răstignit a fost ca ucenicii Săi să fie una, aşa cum El şi Tatăl sunt una, pentru ca lumea să creadă că Tatăl L-a trimis. Această rugăciune minunată şi impresionantă străbate veacurile până în zilele noastre, deoarece cuvintele Sale au fost: «Mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.»

Cu câtă stăruinţă ar trebui să caute urmaşii lui Hristos să răspundă la această rugăciune în viaţa lor!” – Ellen G. White, Mărturii, vol. 4, ed. 2015, p. 17

Renunțarea la sine a fiecărui membru este esențială pentru ca unitatea bisericii să fie posibilă. Ce facem individual și ca biserică pentru a ajunge la unitatea descrisă aici?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO