Lucrarea lui Petru

 34. Atunci Petru a început să vorbească şi a zis: „În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, 35. ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El. Faptele apostolilor 10:34,3

Odată cu plecarea lui Pavel la Tars, Petru redevine personajul principal al relatării lui Luca despre perioada de început a bisericii creştine. Luca îl prezintă făcând un fel de lucrare itinerantă pe teritoriul Iudeei şi în zonele limitrofe. Şi istoriseşte pe scurt două minuni săvârşite de apostol: vindecarea lui Enea şi învierea Tabitei, iar apoi, în capitolul 10, experienţa cu Corneliu.

Convertirea neamurilor constituia cel mai controversat subiect în biserica apostolică. Îndemnurile Duhului, care aminteau de
evenimentul de la Cincizecime, i-au ajutat pe Petru şi pe fraţii din Ierusalim să capete convingerea că binecuvântările Evangheliei nu se limitau la evrei, cu toate că discuţiile de după convertirea lui Corneliu nu au aplanat complet neînţelegerile. Între timp, biserica din Antiohia începuse deja să lucreze şi cu neamurile.

Studiul de săptămâna aceasta se ocupă şi de noua persecuţie de scurtă durată – declanşată de data aceasta sub împăratul Irod – şi de impactul ei asupra apostolilor, a căror viaţă fusese cruţată în timpul persecuţiei desfăşurate de Pavel.

BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: 1 Tesaloniceni 1 – 2 Tesaloniceni 2

  1. Ce a făcut Pavel, în nerăbdarea sa?
  2. Pe cine trebuia să mustre, să îmbărbăteze și să sprijine tesalonicenii?
  3. În cine va fi privit „cu uimire” Domnul „în ziua aceea”?
  4. Ce se va întâmpla când cel ce oprește taina fărădelegii „va fi luat din drumul ei”?

Istoria mântuirii, cap. 24

  1. Ce voia Dumnezeu să-Și învețe poporul în legătură cu chivotul?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO