Statele Unite şi Babilonul

 În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte. Daniel 12:1

Săptămâna trecută am discutat despre coaliția formată din 
Satana (balaurul) şi cele două puteri pământeşti care, împreună, aduc persecuţia asupra poporului lui Dumnezeu.

Una dintre aceste puteri, fiara ridicată din mare (Apocalipsa 13:1-10), este descrisă ca fiind parte leopard, parte urs şi parte leu (Apocalipsa 13:2) – imagini preluate direct din Daniel 7:4-6. În studiul 6, am văzut că, în Daniel 7, ultima putere pământească, Roma, urmează după Babilon (leul), Medo-Persia (ursul) şi Grecia (leopardul). Ea începe cu etapa Romei păgâne şi continuă cu Roma papală, cornul mic din cartea lui Daniel 7:7,8,19-21,23-25, ieşit direct din fiara a patra. Am mai văzut că multe dintre trăsăturile Romei papale, prezentate în aceste versete din cartea lui Daniel, reapar la fiara ridicată din mare, descrisă în Apocalipsa 13:1-10.

Însă Roma nu acţionează de una singură. Mai apare o putere. Săptămâna aceasta vom studia Apocalipsa 13 şi puterile înfăţişate acolo, ca să înțelegem ce evenimente sunt prezentate aici şi cum ne putem pregăti pentru ele.

9 iunie – Dar proiecte speciale Conferință (colectă)
9 iunie – Ziua Misiunii Femeii

BIBLIA ȘI CARTEA ISTORIA MÂNTUIRII – STUDIU LA RÂND

Biblia: Romani 3–9

  1. Unde scrie că Avraam avea aproape o sută de ani, când a crezut făgăduința lui Dumnezeu?
  2. Ce trebuia să aducă porunca și ce a adus ea, în schimb?
  3. Care este indiciul că cineva nu este al lui Hristos?
  4. Cum va împlini Domnul cuvântul Lui pe pământ?

Istoria mântuirii, cap. 15

  1. Ce au făcut egiptenii când au văzut pregătirile israeliților pentru ultima plagă?
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO