Studiul VI – Trimestrul III

Vineri , 8 august 2014

Soarele apune la ora 20:31

 

 

Ellen G. White, Calea către Hristos, capitolul „Consacrarea”, p. 43-48; Hristos, Lumina lumii, capitolul „Nicodim”, p. 167-177.

„Lupta împotriva eului este cea mai mare dintre câte s-au dat vreodată. Capitularea eului, supunerea totală față de voinţa lui Dumnezeu, presupune o luptă; dar inima trebuie să I se supună lui Dumnezeu înainte de a putea fi reînnoită în sfinţenie.” – Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 43

„Noi nu putem să păstrăm eul personal şi să fim totodată umpluţi cu plinătatea lui Dumnezeu. Trebuie să ne golim de noi înşine. Dacă, în cele din urmă, vom reuşi să câştigăm cerul, vom reuşi numai prin renunţare la noi înşine şi prin primirea gândului, spiritului şi voinţei lui Hristos Isus.” – Ellen G. White, In Heavenly Places, p. 155

„Când ia inima în stăpânire, Duhul lui Dumnezeu transformă viaţa. Gândurile păcătoase sunt înlăturate, faptele rele sunt părăsite, iubirea, umilinţa şi pacea iau locul mâniei, invidiei şi certurilor. Bucuria ia locul întristării, iar faţa oglindeşte lumina cerească. (…) Binecuvântarea vine atunci când sufletul I se predă prin credinţă lui Dumnezeu. Apoi, acea putere pe care niciun ochi omenesc nu o poate vedea creează o făptură nouă, după chipul lui Dumnezeu.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 173

Întrebări pentru discuţie

1. Care este experienţa ta în ce priveşte rămânerea în Hristos? Ce se întâmplă când păstrezi relaţia cu Domnul Hristos? Dar când nu o păstrezi?

2. Cum îţi poţi păstra credinţa în Dumnezeu şi în făgăduinţele Sale chiar şi atunci când cererile tale nu primesc răspunsul aşteptat? De care adevăruri trebuie să ţinem cont în aceste situaţii?

3. De ce suntem îndemnaţi să ne lepădăm de noi înşine în fiecare zi? Cum ar arăta viaţa ta dacă nu te-ai lepăda de eul personal? Ar mai semăna ea cu viaţa Mântuitorului nostru?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Ezechiel 42

 
1. Apoi m-a scos şi m-a dus în curtea de afară, dinspre miazănoapte, şi m-a dus în odăile din faţa locului gol şi din faţa clădirii, la miazănoapte.
2. Faţa unde se afla uşa de miazănoapte avea o lungime de o sută de coţi; şi lăţimea era de cincizeci de coţi.
3. În dreptul celor douăzeci de coţi ai curţii dinăuntru şi în dreptul caldarâmului curţii de afară se aflau pridvoare lângă pridvoare, în catul al treilea.
4. Pe dinaintea odăilor era un loc de trecere lat de zece coţi şi un drum de un cot; uşile lor erau spre miazănoapte.
5. Odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos şi decât cele de la mijlocul clădirii, pentru că le mai luau din loc şi pridvoarele.
6. Erau trei caturi, dar n-aveau stâlpi ca stâlpii curţilor; de aceea, începând de jos, odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos şi cele de la mijloc.
7. Zidul de afară, care mergea alături cu odăile, dinspre curtea de afară, în faţa odăilor, avea o lungime de cincizeci de coţi;
8. căci lungimea odăilor dinspre curtea de afară era de cincizeci de coţi. Dar faţa Templului avea o sută de coţi.
9. Dedesubtul acestor odăi era intrarea de la răsărit, cum veneai din curtea de afară.
10. Mai erau nişte odăi de grosimea zidului curţii dinspre răsărit, în dreptul locului gol şi în dreptul clădirii.
11. În faţa lor era un loc de trecere, ca şi înaintea odăilor dinspre miazănoapte, de aceeaşi lungime şi lăţime; ieşirile, întocmirea şi uşile lor erau la fel.
12. Tot aşa era şi cu uşile odăilor dinspre miazăzi. Era o uşă la capul locului de trecere, care se afla drept înaintea zidului dinspre răsărit, pe unde intrai.
13. El mi-a zis: „Odăile de la miazănoapte şi odăile de la miazăzi, care sunt în faţa locului gol, sunt odăile sfinte, unde vor mânca lucrurile preasfinte preoţii care se apropie de Domnul; în ele vor pune lucrurile preasfinte, darurile de mâncare, vitele aduse ca jertfă de ispăşire şi de vină; căci locul acesta este sfânt.
14. Când vor intra preoţii, nu vor ieşi din Locul Sfânt ca să se ducă în curtea de afară, ci îşi vor lăsa acolo hainele cu care fac slujba, căci hainele acestea sunt sfinte; se vor îmbrăca în alte haine ca să se apropie de curtea care este pentru popor.”
15. După ce a isprăvit de măsurat Casa dinăuntru, m-a scos pe poarta dinspre răsărit şi a măsurat-o pe partea de afară, de jur împrejur.
16. A măsurat partea de răsărit cu prăjina de măsurat, şi de jur împrejur a găsit cinci sute de prăjini.
17. A măsurat partea de miazănoapte cu prăjina de măsurat, şi a găsit de jur împrejur cinci sute de prăjini.
18. A măsurat partea de miazăzi cu prăjina de măsurat, şi a găsit cinci sute de prăjini.
19. S-a întors apoi spre apus şi a măsurat cinci sute de prăjini cu prăjina de măsurat.
20. A măsurat astfel în cele patru laturi zidul de jur împrejurul Casei; lungimea era de cinci sute de prăjini şi lăţimea de cinci sute de prăjini; zidul acesta despărţea Locul Sfânt de cel nesfânt.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO