Studiul XI – Trimestru I

Vineri , 14 martie 2014

Soarele apune la ora 18:20

 

Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolele „Cei dintâi evanghelişti” (p. 349-358), „Ultima călătorie din Galileea” (p. 488-496) şi „Predica de pe Munte” (p. 298-314); Faptele apostolilor, capitolele „Instruirea celor doisprezece”(p. 17-24), „Marea însărcinare” (p. 25-34) şi „Cei şapte diaconi” (p. 87-96).

„În tot câmpul activităţii lui Hristos, existau oameni care deveneau conştienţi de nevoile lor, flămânzind şi însetând după adevăr. Venise timpul să se ducă vestea despre iubirea Lui şi acestor fiinţe doritoare. La toţi aceştia, ucenicii trebuiau să meargă ca reprezentanţi ai Lui. Credincioşii aveau fie călăuziţi să-i considere drept învăţători rânduiţi de Dumnezeu şi, când Mântuitorul urma să fie luat de la ei, nu aveau să rămână fără povăţuitori.

În această primă călătorie, ucenicii urmau să meargă numai acolo unde Isus fusese mai înainte şi câştigase prieteni. Pregătirea lor pentru călătorie avea să fie cât se poate de simplă. Nimic nu trebuia să le abată mintea de la marea lor lucrare sau să trezească în vreun fel opoziţia şi să închidă uşa pentru lucrarea lor viitoare.” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 351

Întrebări pentru discuţie

1. Discutaţi în cadrul grupei răspunsurile date la întrebarea finală de la secţiunea de joi a studiului. Ce puteţi învăţa din răspunsurile celorlalţi?

2. Citeşte Faptele 6:1-6. Care este, potrivit incidentului petrecut aici, unul dintre motivele pentru care biserica are nevoie de conducători buni?

Fapte 6

1. În zilele acelea, când s-a înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau greceşte cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţirea ajutoarelor de toate zilele.
2. Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi au zis: „Nu este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese.
3. De aceea, fraţilor, alegeţi dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta.
4. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.”
5. Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip, pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae, un prozelit din Antiohia.
6. I-au adus înaintea apostolilor, care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei.

3. Meditează la ideea menţinerii echilibrului între experienţă şi cunoştinţe. Este posibil ca unii oameni să împletească diferit cunoştinţele cu experienţa, adică unii să pună mai mult accent pe experienţă, iar alţii pe cunoştinţe? Dacă da, cum putem lua în considerare acest aspect în eforturile noastre de formare a ucenicilor? Ce putem face pentru a reţine faptul că, dacă noi avem nevoie de un anumit lucru, nu înseamnă neapărat că şi alţii au nevoie de el? Cum te ajută să răspunzi la această întrebare textul: „Iudeii, într-adevăr, cer minuni şi grecii caută înţelepciune.” (1 Corinteni 1:22)?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Isaia 18

 
 
1. Vai de tine, ţară în care răsună zăngănit de arme şi care eşti dincolo de râurile Etiopiei!
2. Tu, care trimiţi soli pe mare în corăbii de papură care plutesc pe luciul apelor! „Duceţi-vă, soli iuţi, la neamul acela tare şi puternic, la poporul acela înfricoşat de la începutul lui, neam puternic care zdrobeşte totul şi a cărui ţară este tăiată de râuri.”
3. Voi toţi, locuitori ai lumii, şi voi, locuitori ai pământului, luaţi seama când se înalţă steagul pe munţi şi ascultaţi când sună trâmbiţa!
4. Căci aşa mi-a vorbit Domnul: „Eu privesc liniştit din locuinţa Mea, pe căldura arzătoare a luminii soarelui şi pe aburul de rouă, în vipia secerişului.”
5. Dar înainte de seceriş, când cade floarea, şi rodul se face aguridă, El taie îndată mlădiţele cu cosoare, ba taie chiar lăstarii şi-i aruncă…
6. Şi asirienii vor fi lăsaţi astfel pradă păsărilor răpitoare din munţi şi fiarelor pământului; păsările de pradă vor petrece vara pe trupurile lor moarte, şi fiarele pământului vor ierna pe ele.
7. În vremea aceea, se vor aduce daruri de mâncare Domnului oştirilor de poporul cel tare şi puternic, de poporul cel înfricoşat de la începutul lui, neam puternic care zdrobeşte totul şi a cărui ţară este tăiată de râuri: vor fi aduse acolo unde locuieşte Numele Domnului oştirilor, pe muntele Sionului.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO