Studiu suplimentar

 

Studiul IX – Trimestrul I

Vineri , 28 februarie 2014

Soarele apune la ora 18:01

 

Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, capitolele „Sutaşul” (p. 315- 318), „Înaintea lui Ana şi a curţii de judecată a lui Caiafa” (p. 698-715), „În sala de judecată a lui Pilat” (p. 723-740); Faptele apostolilor, capitolul „Vrei să mă îndupleci” (p. 433-438); Divina vindecare, capitolul „Lucrarea pentru cei bogaţi” (p. 209-216).

„Sufletele bogate, iubitoare de lume şi închinătoare la lume nu pot fi atrase către Hristos printr-o atingere întâmplătoare, accidentală. Aceşti oameni sunt adesea cel mai greu accesibili. Pentru a-i ajuta, sunt necesare eforturi personale susţinute, din partea unor lucrători plini de spirit misionar, din partea celor care nu se vor lăsa pradă eşecului sau descurajării. Unii sunt înzestraţi în mod special să lucreze pentru cei din clasele înalte.” – Ellen G. White, Divina vindecare, p. 213

Întrebări pentru discuţie

1. Când Isus dădea mărturie înaintea oamenilor puternici, cei care se aflau prin preajmă şi nu erau implicaţi direct erau şi ei atenţi. Unii dintre aceştia erau oameni cu autoritate, alţii nu. Asemenea lui Nicodim şi Iosif din Arimateea, mulţi preoţi au venit la credinţă treptat. Unii dintre cei care au asistat la confruntările Domnului Hristos cu conducătorii religioşi au crezut şi ei. De regulă, activitatea vulcanică se produce în faza iniţială
sub scoarţa terestră. La momentul acela, estimarea intensităţii erupţiei nu este posibilă. Pentru măsurarea cu acurateţe a activităţii, sunt necesare instrumente speciale. În acelaşi fel, potenţialul exploziv al mesajului Domnului Isus a rămas în stare latentă în timpul lucrării Sale pe pământ. Însă, după înviere, creştinismul a explodat, producându-se convertiri masive chiar şi în rândul celor influenţi. Sămânţa semănată cu credincioşie a adus, în cele din urmă, rod bogat. Aşadar, cât de important este să nu ne descurajăm atunci când mărturia noastră pare că nu ar fi atât de eficientă pe cât ne-am dori, mai cu seamă printre cei din elita societăţii!

2. În citatul de la secţiunea de vineri, Ellen White afirmă că unii sunt înzestraţi în mod special să lucreze pentru oamenii puternici. În ce constă această înzestrare? Pe de altă parte, de ce trebuie să fim atenţi să nu le punem piedici celor pe care nu îi considerăm calificaţi pentru o astfel de lucrare?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Isaia 4

 
1. Şapte femei vor apuca în ziua aceea un singur bărbat şi vor zice: „Vom mânca pâinea noastră înşine şi ne vom îmbrăca în hainele noastre înşine; numai fă-ne să-ţi purtăm numele şi ia ocara de peste noi!”
2. În vremea aceea, odrasla Domnului va fi plină de măreţie şi slavă, şi rodul ţării va fi plin de strălucire şi frumuseţe pentru cei mântuiţi ai lui Israel.
3. Şi cel rămas în Sion, cel lăsat în Ierusalim, se va numi „sfânt”, oricine va fi scris printre cei vii la Ierusalim.
4. După ce va spăla Domnul murdăriile fiicelor Sionului şi va curăţa Ierusalimul de vinovăţia de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecăţii şi cu duhul nimicirii,
5. Domnul va aşeza, peste toată întinderea muntelui Sionului şi peste locurile lui de adunare, un nor de fum, ziua, şi un foc de flăcări strălucitoare, noaptea. Da, peste toată slava va fi un adăpost,
6. o colibă, ca umbrar împotriva căldurii zilei şi ca loc de adăpost şi de ocrotire împotriva furtunii şi ploii.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO