Studiul IX – Trimestrul I

Sâmbătă , 22 februarie 2014

Soarele apune la ora 17:53

 

Pentru studiul din săptămâna aceasta, citeşte: Romani 13:1-7; Marcu 2:23-28; Matei 8:5-13; 26:57-68; 27:11-14; Faptele apostolilor 4:1-12.

Sabat după-amiază

Textul de memorat: „Cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim şi o mare mulţime de preoţi veneau la credinţă.” (Faptele apostolilor 6:7)

„Ucenicii nu au fost înzestraţi cu tăria şi curajul de martiri până când nu au avut nevoie de harul acesta. Atunci s-a împlinit făgăduinţa dată de Mântuitorul. Când Petru şi Ioan au mărturisit în faţa Sinedriului, oamenii «s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând şi au priceput că fuseseră cu Isus» (Faptele 4:13). Despre Ştefan stă scris că «toţi cei ce şedeau în sobor s-au uitat ţintă la Ştefan, şi faţa lui li s-a arătat ca faţa unui înger». Oamenii nu erau în stare «să stea împotriva înţelepciunii şi Duhului cu care vorbea el» (Faptele 6:15,10). Şi Pavel, scriind despre judecata lui la curtea cezarilor, zice: «La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toţi m-au părăsit… Însă Domnul a stat lângă mine şi m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine şi s-o audă toate neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului» (2 Timotei 4:16,17).” – Ellen G. White, Hristos, Lumina lumii, p. 354, 355

Un proiect pentru inima ta

De meditat: Adevărata demnitate vine din renunţarea la păcat. Comportamentul păcătos nu te face demn.

Cel credincios „poate fi sărac şi totuşi să aibă în el însuşi o valoare şi o demnitate pe care lumea nu le poate da. Sufletul răscumpărat şi eliberat de păcat, cu toate puterile sale nobile consacrate slujirii lui Dumnezeu, este de o valoare neîntrecută, iar în ceruri este bucurie înaintea lui Dumnezeu şi a sfinţilor îngeri chiar şi pentru un singur suflet mântuit, bucurie exprimată prin cântări de sfântă biruinţă.” – Ellen G. White, Calea către Hristos, p. 110

Rugăciune: Sfinte Tată, ajută-mă să nu lupt pentru demnitate folosind uneltele răului! Dă-mi însă putere să trăiesc şi să slujesc cu demnitate!

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL I

Cântarea cântărilor 6

 
1. Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău, ca să-l căutăm şi noi împreună cu tine? –
2. Iubitul meu s-a coborât la grădina lui, la stratul de miresme, ca să-şi pască turma în grădini şi să culeagă crini.
3. Eu sunt a iubitului meu, şi iubitul meu este al meu; el îşi paşte turma între crini. –
4. Frumoasă eşti, iubito, ca Tirţa, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor.
5. Întoarce-ţi ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama Galaadului.
6. Dinţii tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, şi niciuna din ele nu este stearpă.
7. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie, sub marama ta…
8. Am şaizeci de împărătese, optzeci de ţiitoare, şi fete fără număr,
9. dar numai una singură este porumbiţa mea, neprihănita mea; ea este singură la mama sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd şi o numesc fericită; împărătesele şi ţiitoarele de asemenea o laudă. –
10. „Cine este aceea care se iveşte ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca nişte oşti sub steagurile lor?” –
11. M-am coborât în grădina cu nuci, să văd verdeaţa din vale, să văd dacă a înmugurit via şi dacă au înflorit rodiile.
12. Dar fără să bag de seamă, dorinţa mea m-a dus la carele poporului unui om ales. –
13. Întoarce-te, întoarce-te, Sulamito! Întoarce-te, întoarce-te, ca să te privim. – Ce aveţi voi să vă uitaţi la Sulamita ca la nişte fete ce joacă în cor?
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO