Studiul 9 – Trimestrul IV

Luni , 25 noiembrie 2013

 

2. Citeşte Geneza 3:8-20. Ce face Dumnezeu înainte de a anunţa pedeapsa?

Geneza 3

8. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.
9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”
10. El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”
11. Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”
12. Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.”

„Judecata de cercetare” este un concept biblic. Procedura judiciară a lui Dumnezeu cuprinde şi o etapă de investigare şi analiză. Un prim exemplu de judecată în care Dumnezeu cercetează şi apoi pronunţă verdictul se găseşte în Geneza 3:8-19. De asemenea, în cazul lui Cain (Geneza 4), precum şi în situaţia de la Turnul Babel (Geneza 11) şi din Sodoma (Geneza 18, 19), judecata se desfăşoară în mod similar. Dumnezeu respectă principiul pe care li l-a impus judecătorilor din Israel: „Să faci cercetări, să cauţi şi să întrebi cu de-amănuntul” (Deuteronomul 13:14; 19:18).

Geneza 3

8. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.
9. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”
10. El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”
11. Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”
12. Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.”
13. Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom.”
14. Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână.
15. Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”
16. Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.”
17. Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale;
18. spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp.
19. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”

Deuteronomul 13

14. să faci cercetări, să cauţi şi să întrebi cu de-amănuntul. Dacă este adevărat, dacă lucrul este întemeiat, dacă urâciunea aceasta a fost făcută în mijlocul tău,

Deuteronomul 19

18. Judecătorii să facă cercetări amănunţite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos şi că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său,

În general vorbind, etapa preliminară a investigaţiei presupune o activitate de deliberare şi de analiză obiectivă. Ea se desfăşoară în mod frecvent în prezenţa publicului. Dumnezeu urmează o procedură asemănătoare, permiţându-le celorlalţi să verifice personal acţiunile Sale. În acest fel, în momentul în care se pronunţă verdictul – fie graţierea, fie condamnarea –, observatorii au certitudinea că hotărârea luată este cea mai bună cu putinţă. Tocmai din acest motiv sunt necesare „cărţile” în cadrul judecăţii
cereşti. Dumnezeu nu are nevoie de registre sau de dosare ca să-Şi împrospăteze memoria, ci fiinţele cereşti din preajma Sa au nevoie de ele, pentru că nu sunt atotcunoscătoare.

3. Cum se încheie judecata în cazul sfinţilor? Daniel 7:22

Daniel 7

22. până când a venit Cel Îmbătrânit de zile şi a făcut dreptate sfinţilor Celui Preaînalt, şi a venit vremea când sfinţii au luat în stăpânire împărăţia.

Ellen G. White scria: „Faptul că poporul recunoscut al lui Dumnezeu este înfăţişat ca stând înaintea Domnului în haine murdare, trebuie să conducă la umilinţă şi la o profundă cercetare a inimii din partea tuturor acelora care mărturisesc Numele Lui. Aceia care într-adevăr şi-au curăţit sufletele prin ascultarea de adevăr vor avea cea mai umilă părere despre ei. […] Dar, deşi trebuie să fim conştienţi de starea noastră păcătoasă, trebuie să ne sprijinim pe Domnul Hristos ca fiind neprihănirea noastră, sfinţenia şi răscumpărarea noastră. Noi nu putem răspunde acuzaţiilor aduse de Satana împotriva noastră. Numai Domnul Hristos poate asigura o apărare eficientă în favoarea noastră. El este în stare să îl aducă la tăcere pe acuzator, cu argumente fundamentate nu pe meritele noastre, ci pe ale Sale.” – Mărturii, vol. 5, p. 471, 472

Ce explicaţii ne oferă acest paragraf pentru a ne ajuta să înţelegem de ce este judecata o veste bună?

*

*****

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL IV

Psalmii 110

 
1. (Un psalm al lui David.) Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.” –
2. Domnul va întinde din Sion toiagul de cârmuire al puterii Tale, zicând: „Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi!”
3. Poporul Tău este plin de înflăcărare, când Îţi aduni oştirea; cu podoabe sfinte, ca din sânul zorilor, vine tineretul Tău la Tine, ca roua.
4. Domnul a jurat, şi nu-I va părea rău: „Tu eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec.” –
5. Domnul, de la dreapta Ta, zdrobeşte pe împăraţi în ziua mâniei Lui.
6. El face dreptate printre neamuri: totul este plin de trupuri moarte; El zdrobeşte capete pe toată întinderea ţării.
7. El bea din pârâu în timpul mersului: de aceea Îşi înalţă capul.
 
Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO