Studiul 1 – Trimestrul III

Vineri , 5 iulie 2013

Soarele apune la ora 21 : 03

 

„Este nevoie să aibă loc o redeşteptare şi o reformă sub îndrumarea Duhului Sfânt. Redeşteptarea şi reforma sunt două lucruri distincte. Redeşteptarea înseamnă o reînnoire a vieţii spirituale, o însufleţire a puterilor minţii şi ale inimii, o înviere din moartea spirituală. Reforma înseamnă o reorganizare, o schimbare petrecută la nivelul ideilor şi teoriilor, obiceiurilor şi practicilor. Reforma nu va aduce rodul bun al neprihănirii decât dacă este conectată cu redeşteptarea lucrată de Duhul Sfânt. Redeşteptarea şi reforma trebuie să-şi împlinească lucrarea ce le-a fost rânduită şi, în îndeplinirea acestei lucrări, ele trebuie să se împletească.” – Ellen G. White, The Advent Review and Sabbath Herald, 25 februarie 1902

„Sfatul Martorului credincios este plin de încurajare şi de mângâiere. Bisericile pot obţine încă aurul adevărului, al credinţei şi al dragostei şi pot deveni bogate în comorile cereşti. «Cumpără de la Mine aur ca să te îmbogăţeşti şi haine albe ca să te îmbraci cu ele şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale.» Haina albă este neprihănirea lui Hristos care poate fi imprimată în caracter. Curăţia inimii şi a gândurilor îi va caracteriza pe toţi aceia care îşi spală haina şi o albesc în sângele Mielului.” – Ibidem, 24 iulie 1888

Întrebări pentru discuţie

1. De ce este atât de periculos să fii căldicel? De ce devenim atât de uşor victimele autoamăgirii spirituale atunci când suntem căldicei?

2. De ce unii creştini sunt atât de calzi şi de radioşi, iar alţii sunt atât de indiferenţi? Este o problemă de personalitate sau este vorba despre o altă cauză?

3. Discutaţi despre metodele de evitare a indiferenţei spirituale. Ce putem face pentru ca experienţa noastră spirituală să rămână dinamică şi să devină mereu mai profundă? Ce putem face la nivel colectiv pentru a nu ajunge în starea de „membri căldicei”?

4. De ce spune Domnul că ar vrea mai degrabă să fim reci decât căldicei? Este plăcut să bei apă „călduţă”?

==================================================================

STUDIUL BIBLIEI LA RÂND TRIMESTRUL II

Iov 9

1. Iov a luat cuvântul şi a zis:
2. „Ştiu bine că este aşa. Şi cum ar putea omul să-şi scoată dreptate înaintea lui Dumnezeu?
3. Dacă ar voi să se certe cu El, din o mie de lucruri n-ar putea să răspundă la unul singur.
4. A Lui este înţelepciunea şi atotputernicia: cine I s-ar putea împotrivi fără să fie pedepsit?
5. El mută deodată munţii şi-i răstoarnă în mânia Sa.
6. Zguduie pământul din temelia lui, de i se clatină stâlpii.
7. Porunceşte soarelui, şi soarele nu mai răsare; şi ţine stelele sub pecetea Lui.
8. Numai El întinde cerurile şi umblă pe înălţimile mării.
9. El a făcut Ursul mare, luceafărul de seară şi Raliţele şi stelele din ţinuturile de miazăzi.
10. El face lucruri mari şi nepătrunse, minuni fără număr.
11. Iată, El trece pe lângă mine, şi nu-L văd, Se duce şi nu-L zăresc.
12. Dacă apucă El, cine-L va opri? Cine-I va zice: „Ce faci?”
13. Dumnezeu nu-Şi întoarce mânia; sub El se pleacă toţi sprijinitorii mândriei.
14. Şi eu, cum să-I răspund? Ce cuvinte să aleg?
15. Chiar dacă aş avea dreptate, nu I-aş răspunde. Nu pot decât să mă rog Judecătorului.
16. Şi chiar dacă m-ar asculta când Îl chem, tot n-aş putea crede că mi-a ascultat glasul;
17. El, care mă izbeşte ca într-o furtună, care îmi înmulţeşte fără pricină rănile,
18. care nu mă lasă să răsuflu, mă satură de amărăciune.
19. Să alerg la putere? El este Atotputernic. La dreptate? Cine mă va apăra?
20. Oricâtă dreptate aş avea, gura mea mă va osândi; şi oricât de nevinovat aş fi, El mă va arăta ca vinovat.
21. Nevinovat! Sunt; dar nu ţin la viaţă, îmi dispreţuiesc viaţa.
22. Ce-mi pasă la urma urmei? Căci, îndrăznesc s-o spun: El nimiceşte pe cel nevinovat ca şi pe cel vinovat.
23. Şi dacă biciul ar pricinui măcar îndată moartea!… Dar El râde de încercările celui nevinovat.
24. Pământul este dat pe mâinile celui nelegiuit; El acoperă ochii judecătorilor; de nu El, apoi cine altul?
25. Zilele mele aleargă mai iuţi decât un alergător; fug fără să fi văzut fericirea;
26. trec ca şi corăbiile cele iuţi, ca vulturul care se repede asupra prăzii.
27. Dacă zic: „Vreau să-mi uit suferinţele, să-mi las întristarea şi să fiu voios”,
28. sunt îngrozit de toate durerile mele. Ştiu că nu mă vei scoate nevinovat.
29. Şi dacă voi fi judecat vinovat, pentru ce să mă mai trudesc degeaba?
30. Chiar dacă m-aş spăla cu zăpadă, chiar dacă mi-aş curăţa mâinile cu leşie,
31. Tu tot m-ai cufunda în mocirlă, de s-ar scârbi până şi hainele de mine!
32. Căci El nu este un om ca mine, ca să-I pot răspunde şi să mergem împreună la judecată.
33. Nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să-şi pună mâna peste noi amândoi.
34. Să-Şi tragă însă varga deasupra mea şi să nu mă mai tulbure spaima Lui.
35. Atunci voi vorbi şi nu mă voi teme de El. Altfel, nu sunt stăpân pe mine.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO